zdolnosc filtracyjna

Jest to tzw. średnica miarodajna dlO. Stwierdzono bowiem na podstawie wielu obserwacji, że o przepuszczalności ogólnej gruntu decyduje obecność w nim właśnie frakcji najdrobniejszych, i że zdolność filtracyjna jest taka sama, jak w gruncie składającym się wyłącznie z frakcji o średnicy relO Średnicę dio można określić, jeśli na wykresie uziarnienia znajdziemy punkt przecięcia linii poziomej odpowiadającej 10010 zawartości frakcji z krzywą uziarnienia. Wzór Hazena ma postać k = C d~o (0,70 + 0,5 t) m/dn gdzie: C empiryczny współczynnik, zależny od jednorodności uziarnienia, dIo – średnica miarodajna gruntu, t – temperatura wody, C, Wielkość C waha się w granicach 40071200 i dla różnych gruntów wynosi: – piaski o jednorodnym uziarnieniu – piaski różnoziarniste (2 < D < 4) . - piaski różnoziarniste (D 5) u - współczynnik jednorodności gruntu. Jest to wielkość wyrażająca stosunek wymiaru tych ziarn gruntu, których zawartość wynosi 60o/G (d60) do wymiaru tych, których jest 10% (dlO) Niektórzy badacze uzależniają wielkość C od porowatości gruntu. [przypisy: schody zabiegowe projektowanie, pielęgnacja drzew, mrówka kowalewo pomorskie ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kowalewo pomorskie pielęgnacja drzew schody zabiegowe projektowanie