ZALECENIA ZABEZPIECZE BUDYNKOW PRZED NAGRZEWANIEM W OKRESIE LATA

Polewanie wodą powierzchni przegród w pomieszczeniu Warto również wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, który może spowodować ochłodzenie pomieszczeń w okresie lata. Jest nim wilgoć zawarta w przegrodach oraz zroszenie powierzchni przegród, głównie Jest rzeczą oczywistą, że odparowanie wody spowoduje pobranie ciepła z pomieszczenia, a tym samym zmniejszenie temperatury powietrza wewnętrznego, ale występują inne uboczne zjawiska, takie jak: wzrost wilgotności względnej oraz możliwość zwiększonej korozji materiałów budowlanych. Wilgoć jest również głównym czynnikiem powodującym starzenie się materiałów i konstrukcji. Wilgotne materiały i przegrody ulegają znacznie szybciej zniszczeniu niż przegrody suche. 7.3. ZALECENIA ZABEZPIECZE BUDYNKOW PRZED NAGRZEWANIEM W OKRESIE LATA 7.3.1. Zalecenia ogólne W projektowaniu zabezpieczeń termicznych budynków inwentarskich proponuje się uwzględnić cztery następujące zalecenia ogólne. Po pierwsze, w n aszym kimacie, mimo że bywają lata ciepłe lub upalne, większe zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt stanowi okres chłodów i silnych mrozów. Dlatego w przypadku wystąpienia sprzeczności między założeniami termicznymi dla zimy i lata ważniejsze są założenia dla zimy. Po drugie, z powodów ekonomicznych należy wykluczyć możliwość stosowania w budynkach inwentarskich klimatyzacji, jak również szkła okiennego odblaskowego lub akumulującego ciepło. Po trzecie, można założyć, że większość budynków inwentarskich, które będą użytkowane w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zostały już wcześniej wykonane. Tak więc ochrona budynków inwentarskich przed promieniowaniem słonecznym może polegać tylko na odpowiednim zabezpieczeniu przegród przezroczystych i nieprzezroczystych oraz prawidłowej wentylacji. [więcej w: kompozycja urbanistyczna, wanna dla dwojga, ogród dla leniwych ]

Powiązane tematy z artykułem: kompozycja urbanistyczna ogród dla leniwych wanna dla dwojga