Z olejów stosowanych do produkcji tych poliestrów nalezy wymienic olej sojowy, lniany.

Z olejów stosowanych do produkcji tych poliestrów należy wymienić olej sojowy, lniany. Oleje te łączy się z odpowiednimi glikolami, a następnie polimeryzuje. Poszczególne typy tych materiałów są do siebie mniej lub więcej podobne. Typowym przykładem tego rodzaju materiałów jest Norepol, który jest stosunkowo dobrze znany. Norepol jest wielkocząsteczkowym polimerem, otrzymywanym z olejów roślinnych, zawierającym dość duże ilości kwasu linolowego. Otrzymuje się go przez polimeryzację estnu glikolu etylenowego lub kwasu Iinolowego, przy czym powstaje materiał o dużej lepkości i o dużym ciężarze cząsteczkowym. Otrzymane poliestry miesza się z siarką oraz przyspieszaczami i ogrzewa albo prowadzi się dalszą polimeryzację w mieszarce zamkniętej, stosując odpowiednie ogrzewanie i mieszanie. Dzięki temu otrzymuje się produkty, które można poddawać przeróbce na walcarce stosowanej do przerobu kauczuku. Przerób tego materiału jest dość trudny. Z otrzymanych w ten sposób produktów można w dowolny sposób sporządzać mieszanki o pożądanych własnościach fizycznych. Wulkanizowano w temperaturze 1410C w ciągu 30 minut. Otrzymane końcowe produkty o własnościach kauczuku mają w zależności od składu i warunków reakcji wytrzymałość na rozciąganie wahającą się w granicach od 14 do 56 kG/cm2, wydłużenie zaś – od 100 do 250%. Podczas prób na skalę laboratoryjną otrzymano próbki Neropolu o wytrzymałości na rozciąganie ponad 140 kG/cm2 oraz wydłużeniu dochodzącym do 5000/0. Polimery te mają jednak szereg wad. Nie są zbyt odporne na starzenie i na działanie ciepła, posiadają małą wytrzymałość na rozciąganie, mają skłonność do mięknięcia i przechodzenia w materiał plastyczny wykazujący duże odkształcenie trwałe. Wprawdzie są one odporne na działanie olejów oraz rozpuszczalników alifatycznych, jednak nie wytrzymują działania olejów roślinnych oraz rozpuszczalników aromatycznych. Zastosowano je jako organiczne napełniacze oraz materiały rozcieńczające do innych typów tworzyw syntetycznych. Ze stu kilogramów oleju sojowego otrzymuje się około 40 kg poliestru Norepol i około g kg gliceryny. Z tej ilości poliestru produkuje się od 60 do 80 kg gotowego produktu o własnościach kauczuku w zależności od składu mieszanki oraz oczywiście, od typu produktu, który ma być otrzymany. [patrz też: gaszenie wapna , olx ruda śląska , posadzki jastrychowe ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna olx ruda śląska posadzki jastrychowe