wzory Hazena i Slichtera

Dla celów praktycznych do obliczeń dokładniejszych od tych, dla których podstawą była wielkość k wzięta z tabl. 6-1 wystarczy korzystać ze wzorów empirycznych na określenie wielkości współczynnika filtracji. Do najczęściej stosowanych należą wzory Hazena i Slichtera. Przy stosowaniu tych wzorów uzyskuje się wyniki o dostatecznej dokładności. Wzór Hazena najczęściej jest stosowany do piasków i żwirów o średnicy ziarn w granicach 0,173,0 mm i o stosunkowo dużej jednorodności ziem. Wzór ten wymaga uprzedniego wykonania analizy granulometrycznej gruntu (analizy uziarnienia). Według obserwacji Hazena do wyznaczenia współczynnika filtracji miarodajną jest średnica ziaren gruntu, które stanowią 10010 całkowitej zawartości wszystkich jego frakcji. [patrz też: olx jasło, schody zabiegowe projektowanie, gaszenie wapna ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna olx jasło schody zabiegowe projektowanie