Wytrzymalosc po 28 dniach twardnienia przyjeto uwazac jako charakteryzujaca wytrzymalosc betonu

Wytrzymałość po 28 dniach twardnienia przyjęto uważać jako charakteryzującą wytrzymałość betonu; 28-dniowa wytrzymałość nazywa się wytrzymałością miarodajną. Na podstawie miarodajnej wytrzymałości ustala się naprężenia dopuszczalne na ściskanie. Przeciętnie wytrzymałość miarodajna (na ściskanie) waha się dla betonów konstrukcyjnych od 110 -c, do 300 kG/cm2, przy czym PNB na podstawie bogatego doświadczenia Związku Radzieckiego zalecają stosowanie betonów marek 110 i 140 w przypadku wykonywania ich w deskowaniu na budowie; daje to przy stosowaniu radzieckich metod obliczeniowych oszczędność stali do 20%; wysokie marki stosuje się przy prefabrykacji, do wykonywania elementów cienkich itd. Wytrzymałość betonu na rozciąganie jest nieznaczna. Dla zapobieżenia powstaniu zbyt dużych naprężeń rozciągających, groźnych dla betonu, wzmacnia się konstrukcję wkładkami stalowymi. Celowo rozmieszczone w masie betonu wkładki przejmują naprę enia rozciągające zabezpieczają konstrukcję przed powstawaniem rys lub pęknięć, czy nawet przed całkowitym zniszczeniem. Beton wzmocniony wkładkami stalowymi nazywa się betonem uzbrojonym, żelazobetonem lub najczęściej w skrócie żelbetem. [podobne: pielęgnacja drzew, posadzki jastrychowe, mrówka kowalewo pomorskie ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kowalewo pomorskie pielęgnacja drzew posadzki jastrychowe