Wysokosc i statecznosc cieplna pomieszczen

Wysokość i stateczność cieplna pomieszczeń 7.2.5.1. Wysokość pomieszczenia wysokość pomieszczenia ma również wpływ na temperaturę powietrza wewnętrznego w strefie przebywania zwierząt. Wynika to z zasady konwekcji, dzięki której ciepłe powietrze przemieszcza się do góry, zimne powietrze spływa na dół, powodując zróżnicowanie temperaturowe powietrza wewnętrznego w pionie danego wnętrza. Przebiegi rozkładów tej temperatury w poszczególnych typach budynków inwentarskich są w niewielkim stopniu rozeznane, przy czym w znikomym stopniu dla okresu lata. Tym samym wpływ zwiększenia wysokości obiektów na temperaturę w budynkach inwentarskich w lecie nie został jednoznacznie ustalony. Jednakże ponad wszelką wątpliwość wiadoma, iż w okresie zimy nadmierna wysokość pomieszczenia przyczynia się do ochłodzenia, stanowisk dla zwierząt. W naszym klimacie większe zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia zwierząt, stanowi okres silnych mrozów. Dlateg o te ten sposób zabezpieczenia pomieszczeń przed letnim przegrzewaniem nie jest zalecany i powinien być zastąpiony innym niekolidującym z chowem zimowym. 7.2.5.2. Stateczność cieplna Jak wspomniano w rozdz. 1, stateczność cieplna pomieszczeń jest to zdolność do samoistnego utrzymania w nich stałej lub zmiennej, w dopuszczalnych granicach, temperatury powietrza lub temperatury odczuwalnej w warunkach zmiennych w czasie zjawisk cieplnych oddziałujących na pomieszczenie. Czynniki zmienne w okresie lata to: – prędkość wiatru, – temperatura powietrza zewnętrznego – ciepło pochodzące od zwierząt, – promieniowane słoneczne, – sprawność wentylacji, szczególnie naturalnej (ilość powietrza wentylacyjnego) . [hasła pokrewne: wanna dla dwojga, mrówka kowalewo pomorskie, bricomarche szamotuły ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche szamotuły mrówka kowalewo pomorskie wanna dla dwojga