Wykresy przedstawiaja wplyw jednej z wymienionych zmiennych na udzial w zyskach ciepla slonecznego calej przegrody

Wykresy przedstawiają wpływ jednej z wymienionych zmiennych na udział w zyskach ciepła słonecznego całej przegrody, np. na osi pionowej określono procentowe zmiany w zyskach ciepła, natomiast na osi poziomej wartości jednej z wymienionych pięciu zmiennych. Diagramy przedstawiają średnią ilość ciepła, jaką uzyskuje budynek w ciągu jednej godziny. Wielkości te zostały określone na podstawie danych z pięciu budynków dla trzody chlewnej pobierających ciepło od promieni słonecznych w godzinach od 13 do 18. Na osiach rzędnych przedstawiono średnie godzinowe wartości zysków ciepła. Wykresy przedstawiają zmianę sumy ciepła E Q określonej między godziną 13 a 18 dla budynków skierowanych ścianami podłużnymi w kierunku wschód i zachód, w zależności od wartości jednej z analizowanych zmiennych. Na osi rzędnej podano ilości ciepła. Oś odciętych określa podział czasu między godziną 13 i 19 wyniki dotyczą tylko jednego budynku i jednej wartoś ci analizowanej zmiennej, ale uwzględniają wszystkie kierunki lokalizacji ściany podłużnej. Analizując te wykresy można ponad wszelką wątpliwość ustalić, że najmniejsze zyski słoneczne budynek inwentarski osiąga wtedy, gdy jest zwrócony ścianami podłużnymi w kierunkach północ-południe, a największe zyski ciepła występują przy zorientowaniu tych ścian w kierunkach wschód-zachód. Przykładowo można podać, że średnie ciepło szczytowe określone z przedziału czasowego od godz 13 do 18 na podstawie wyników uzyskanych dla pięciu budynków o standardowych warunkach wynosi około 10 500 W w przypadku skierowania ściany podłużnej na północ, natomiast około 15 500 W przy skierowaniu tych ścian na wschód i zachód. [przypisy: skrzynia do gaszenia wapna, pielęgnacja drzew, piec wolnostojący z płaszczem wodnym ]

Powiązane tematy z artykułem: piec wolnostojący z płaszczem wodnym pielęgnacja drzew skrzynia do gaszenia wapna