Wplyw izolacji termicznej na ograniczenie przeplywu strumienia cieplnego jest oczywisty

Wpływ izolacji termicznej na ograniczenie przepływu strumienia cieplnego jest oczywisty, i to zarówno ciepła płynącego w kierunku pomieszczenia, jak i ciepła odpływającego z niego. Można sprawdzić jedynie skuteczność tej izolacji i jej celowość dla wartości współczynnika k = 0,5 W/ (m2; OC) do wartości zbliżonej do 0,2 W/ (m2 OC). Rozpatruje się przypadek, w którym istnieje już doskonała izolacja termiczna stropodachu przewidziana na okres zimowy, ale należy sprawdzić czy dalsze jej powiększenie będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie zysków ciepła powstałych na skutek promieniowania słonecznego. Analiza tych danych pozwala na stwierdzenie, że w miarę zwiększania izolacji następuje spadek zysków ciepła, przy czym jest on stosunkowo nieznaczny w porównaniu z innymi formami zabezpieczeń przed promieniami słonecznymi. 7.2.3.3. Zraszanie wodą stropodachów -Jednym ze sposobów zmniejszenia zysków ciepła prze strop w okresie największych u pałów jest zraszanie lub wręcz polanie go wodą. Skuteczność zraszania stropodachów sprawdzono metodą równoważnych temperatur. Wartości równoważnych różnic temperatur służących do obliczania przenikania ciepła przez stropodachy podał Ferencowh. Dla konstrukcji lekkiej stropodachu maksymalne różnice temperatur występują o godzinie 1400 i wynoszą: – stropodach – 32,1°C, – stropodach zraszany wodą – 6,5 °C . To stosunkowo proste rozwiązanie, niewymagające przeprowadzenia zmian w elementach konstrukcyjnych i osłonowych budynku, jest skutecznym sposobem zmniejszenia zysków ciepła przez stropodach. [więcej w: kompozycja urbanistyczna, ogród dla leniwych, roczne zużycie energii elektrycznej ]

Powiązane tematy z artykułem: kompozycja urbanistyczna ogród dla leniwych roczne zużycie energii elektrycznej