Wiercenia badawcze gruntu

W rzeczywistości rzadko tylko można natrafić na grunty odpowiadające tym warunkom. Nawet w takich pozornie jednorodnych gruntach jak piaski – zawsze mogą istnieć okoliczności powodujące, że warunki przepływu wody przez grunt będą inne niż założone teoretycznie. Na przykład w gruntach pochodzenia osadowego może się zdarzyć, że między warstwami piasków dobrze przepuszczających wodę znajdzie się bardzo cienka, kilkumilimetrowa warstewka gruntów nieprzepuszczalnych, i wtenczas przepuszczalność jest inna niż przyjęta dla gruntu jednorodnego. Wiercenia badawcze gruntu mogą często nawet nie wykryć takiej cienkiej warstwy i dlatego ze wszystkich wzorów teoretycznych wyprowadzonych dla gruntów jednorodnych należy korzystać z pewną rozwagą. Podstawowym wzorem do określenia warunków filtracji jest wzór Darcy Q=kJFt gdzie: Q – ilość wody przepływającej przez pewien przekrój w gruntach, k – współczynnik filtracji, J = dH _ spadek hydrauliczny wyrażony różnicą naporu wody dl na drodze dl, F – pole przekroju, t – czas obserwacji. [więcej w: mrówka kościerzyna, gaszenie wapna, bricoman poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman poznań gaszenie wapna mrówka kościerzyna