Tereny kultury fizycznej

Tereny kultury fizycznej. W miastach do 250 tys. mieszkańców poza boiskiem i terenami sportowymi o użytkowaniu ograniczonym (boiska przyszkolne, urządzenia sportowe przy internatach, szpitalach, w blokach mieszkalnych itp.) należy projektować na terenach osiedli tereny sportowe do użytku ogólnego, przyjmując 2,5 m2 terenów sportowych brutto (tj. boisk otwartych wraz z otaczającą zielenią) na mieszkańca. Poza terenami osiedla w granicach terenów zainwestowania miejskiego należy dodatkowo przewidzieć 2,5 m2 na mieszkańca. W miastach średnich i dużych należy przewidzieć budowę trybun w głównym ośrodku sportowym, obliczając je na 10% mieszkańców. W miastach średnich dolną granicę wielkości parku sportowego stanowi powierzchnia 3,0 ha. [więcej w: kompozycja urbanistyczna bielsko , wanna dla dwojga , kompozycja urbanistyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: kompozycja urbanistyczna mrówka kościerzyna wanna dla dwojga