Zasady lokalizacji

Zasady lokalizacji. Parki ludowe należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do terenów mieszkaniowych miasta. Parki wypoczynkowo-spacerowe w miastach do 15 tys. mieszkańców należy lokalizować centralnie, a w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców – w taki sposób, żeby parki i zieleńce łącznie z parkami ludowymi obsługiwały równomiernie tereny mieszkaniowe. Continue reading „Zasady lokalizacji”

Tereny kultury fizycznej

Tereny kultury fizycznej. W miastach do 250 tys. mieszkańców poza boiskiem i terenami sportowymi o użytkowaniu ograniczonym (boiska przyszkolne, urządzenia sportowe przy internatach, szpitalach, w blokach mieszkalnych itp.) należy projektować na terenach osiedli tereny sportowe do użytku ogólnego, przyjmując 2,5 m2 terenów sportowych brutto (tj. boisk otwartych wraz z otaczającą zielenią) na mieszkańca. Poza terenami osiedla w granicach terenów zainwestowania miejskiego należy dodatkowo przewidzieć 2,5 m2 na mieszkańca. Continue reading „Tereny kultury fizycznej”

Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.

Według Kluckowa, artykuły wykonane z Tiokolu i Perdurenu można łatwo rozpoznać po wydzielaniu się dwutlenku siarki podczas spalania. Znaczna zawartość siarki w tych materiałach powoduje to, że posiadają one bardzo duży ciężar właściwy. Wprawdzie mają one dobrą odporność na działanie olejów i tłuszczów, ich własności mechaniczne są jednak stosunkowo słabe. Poza tym są one mało odporne na działanie ciepła, a duża zawartość siarki powoduje, że w temperaturach wynoszących około 1000C twardnieją one szybciej niż inne syntetyczne materiały. Artykuły neoprenowe można wykryć łatwo ze względu na to, że posiadają one wysoką zawartość chloru, co powoduje, że są niepalne; są one odporne na działanie benzenu, benzyny oraz olejów mineralnych, szybko jednak pęcznieją w benzolu oraz w węglowodorach chlorowanych. Continue reading „Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.”

ZALECENIA ZABEZPIECZE BUDYNKOW PRZED NAGRZEWANIEM W OKRESIE LATA

Polewanie wodą powierzchni przegród w pomieszczeniu Warto również wspomnieć o jeszcze jednym czynniku, który może spowodować ochłodzenie pomieszczeń w okresie lata. Jest nim wilgoć zawarta w przegrodach oraz zroszenie powierzchni przegród, głównie Jest rzeczą oczywistą, że odparowanie wody spowoduje pobranie ciepła z pomieszczenia, a tym samym zmniejszenie temperatury powietrza wewnętrznego, ale występują inne uboczne zjawiska, takie jak: wzrost wilgotności względnej oraz możliwość zwiększonej korozji materiałów budowlanych. Wilgoć jest również głównym czynnikiem powodującym starzenie się materiałów i konstrukcji. Wilgotne materiały i przegrody ulegają znacznie szybciej zniszczeniu niż przegrody suche. 7.3. Continue reading „ZALECENIA ZABEZPIECZE BUDYNKOW PRZED NAGRZEWANIEM W OKRESIE LATA”

Wysokosc i statecznosc cieplna pomieszczen

Wysokość i stateczność cieplna pomieszczeń 7.2.5.1. Wysokość pomieszczenia wysokość pomieszczenia ma również wpływ na temperaturę powietrza wewnętrznego w strefie przebywania zwierząt. Wynika to z zasady konwekcji, dzięki której ciepłe powietrze przemieszcza się do góry, zimne powietrze spływa na dół, powodując zróżnicowanie temperaturowe powietrza wewnętrznego w pionie danego wnętrza. Przebiegi rozkładów tej temperatury w poszczególnych typach budynków inwentarskich są w niewielkim stopniu rozeznane, przy czym w znikomym stopniu dla okresu lata. Tym samym wpływ zwiększenia wysokości obiektów na temperaturę w budynkach inwentarskich w lecie nie został jednoznacznie ustalony. Continue reading „Wysokosc i statecznosc cieplna pomieszczen”

Budownictwo wczoraj i dzis : Dom rodzinny i rodzinny / DCA

Dzięki uprzejmości DCA Głównym wyzwaniem dla DCA (Design Crew for Architecture) w ich propozycji dla domu rodzinnego i dziecięcego, położonego w Saint Julien en Genevois we Francji, była wynikowa zwartość z ścisłego stosunku pomiędzy powierzchnią planowaną do wybudowania a powierzchnia do zabudowy dozwolona przepisami.
Pomimo bardzo ograniczonej liczby, dążyli oni do doskonałej jakości przestrzeni, jednocześnie wzbudzając hojność, aby stworzyć projekt, który zmierza w kierunku spójnej miejskiej charakterystyki.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Głównym zagrożeniem w budowie nowego budynku jest przemoc, jaką może ono wiązać się z krajobrazem.
Jest to zwiększone ryzyko dla obiektów publicznych, biorąc pod uwagę stawkę, którą reprezentują pod względem wizerunku i reprezentacji. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Dom rodzinny i rodzinny / DCA”

Budownictwo wczoraj i dzis : Trois-Rivi Res Amphitheatre / Open Form

Dzięki uprzejmości otwartej formy Kanadyjski zespół projektowy Open Form udostępnił nam swój najnowszy wpis konkursowy dotyczący nowego amfiteatru Trois-Rivi.
Res.
Dodatkowe zdjęcia i opis od architektów po przerwie.
Na skrzyżowaniu St-Lawrence Seaway i rzeki St-Maurice nowy amfiteatr Trois-Rivi-res prezentuje się pod elegancką strukturą, która otwiera się w kierunku wody i tworzy dynamiczne urządzenie jednoczące na całej powierzchni siedzenia, czy to otwarte lub zamknięte.
Pod dachem, czasem materialnym, a czasem przezroczystym, gra formy i programu miesza się z krajobrazem, tworząc rozległe pole fizycznych i wizualnych relacji między środowiskiem zbudowanym a naturalnym, które tworzy nowe, wielofunkcyjne pole miejskie na obrzeżach miasta . Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Trois-Rivi Res Amphitheatre / Open Form”

Architektura 21szego wieku : Jasne perspektywy: między kulturą a technologią

Autorzy: Aksel Karcher, Martin Krautter, David Kuntzsch, Thomas Schielke, Christoph Steinke, Mariko Takagi Wydawnictwo: Tim Henrik Maack, Kay Pawlik Wydanie pierwsze: 2009 ISBN: 978-3-9813216-1-6 Więcej informacji po przerwie.
Jakie są wewnętrzne cechy światła i jak techniki i podejścia projektowe są wdrażane w architekturze.
W jaki sposób przekazywane są abstrakcyjne koncepcje oświetleniowe i jak daleko jest nasze postrzeganie światła zakorzenione w biologicznej i kulturowej historii ewolucji człowieka.
Ta książka stara się zidentyfikować terminy i standardy, które odnoszą się do jakości oświetlenia architektonicznego.
Wykorzystuje tę identyfikację do promowania komunikacji i dialogu pomocy między projektantami i inżynierami, właścicielami budynków i planistami, specjalistami i osobami świeckimi. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Jasne perspektywy: między kulturą a technologią”

Nowoczesna architektura : Odzyskane warstwy; Wydajność specyficzna dla witryny współpracującej

Odzyskane warstwy; Projekt dotyczący wydajności w ramach współpracy grupowej był interdyscyplinarną współpracą dwóch grup studentów z różnych uniwersytetów.
Studio rzuciło studentom wyzwanie zbadania zagadnień związanych z rzemiosłem, zrobienia i umieszczenia w szeregu pełnowymiarowych interwencji w historycznym teatrze Indianapolis, który został wypatroszony w oczekiwaniu na planowany remont.
Surowy stan wnętrza teatru dawał uczniom bogatą i sugestywną paletę do angażowania się, jednocześnie uwalniając ich od konwencjonalnych koncepcji sceny i widowni.
+ 19 Architekci: Studenci Uniwersytetu Ball State University of Architecture; Koordynator wydziału Timothy Gray, Gray Architecture Lokalizacja: 5505 E Washington Street, Indianapolis, Indiana, USA Zespół projektowy: Mark Vanden Akker, Austin Lucari, Jay Weeks, Brad Wanek, Veronica Eulacivo, Eric Jenson, Michael Neizer, Paul Reynolds, Greg Hittler, Luke Haas, Ben Greenberg; (Uniwersytet Butlera) Jacqueline Vouga, Jeff Irlbeck, Jill Harman, Amanda Lynn Meyer, Amanda Miller, Joe Esbenshade, Chris Ziegler, Jessica Conger, Steph Grey i koordynator wydziału uniwersytetu Butlera Melli Hoppe Klient: Dale Harkin, Irving Theatre Project Rok: 2010 Zdjęcia: Greg Hittler, dzięki uprzejmości Grey Architecture Poprzez umieszczenie tego projektu w ramach współpracy międzydyscyplinarnej dało uczniom możliwość zbadania sposobów, w jakie różne dyscypliny mogłyby twórczo zaangażować się wzajemnie, a jednocześnie ugruntować swoją działalność w specyficznych okolicznościach witryny.
Studenci architektury wykorzystali bogatą mieszankę precedensów, aby poinformować o swoim podejściu, które obejmowało spojrzenie na prace takich architektów jak Elizabeth Diller, Thom Mayne, Zaha Hadid i Bernard Tschumi, z których wszyscy byli bezpośrednio zaangażowani w performance jako forma sztuki, ale również na pierwszym planie koncepcję przestrzennej performatywności w swojej pracy jako praktykujący architekci. Continue reading „Nowoczesna architektura : Odzyskane warstwy; Wydajność specyficzna dla witryny współpracującej”