Przy gaszeniu wapna srednio tlustego wrzucamy najpierw wapno

Objawem spalenia jest zmiana koloru wapna, które nabiera odcienia brązowego. Jeżeli więc w czasie lasowania powstaje w jakimś miejscu foli silne parowanie, należy tam dodać wody. Trzeba. pamiętać o tym, że nadmiar wody jest mniej szkodliwy niż jej niedostatek, wapno bowiem spalone ma mniejszą zdolność wiązania i gorszą plastyczność niż wapno gaszone prawidłowo. Przy gaszeniu wapna średnio tłustego wrzucamy najpierw wapno w ilości około l/a objętości foli, a następnie zalewamy je wodą. Continue reading „Przy gaszeniu wapna srednio tlustego wrzucamy najpierw wapno”

Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach

Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach Wykopy do budowy urządzeń kanalizacyjnych mogą mieć różny kształt w planie. Dla budowy zwykłych kanałów wykopy mają kształt wydłużony, przy nieznacznej szerokości wykopu w stosunku do jego długości. Przy budowie niektórych specjalnych budowli, jak np. podziemnych pompowni lub zbiorników – kształt wykopu jest często zbliżony do prostokąta o większym stosunku szerokości do długości. W każdym z wymienionych wyżej przypadków w inny sposób należy projektować odwodnienie gruntu. Continue reading „Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach”

Wplyw izolacji termicznej na ograniczenie przeplywu strumienia cieplnego jest oczywisty

Wpływ izolacji termicznej na ograniczenie przepływu strumienia cieplnego jest oczywisty, i to zarówno ciepła płynącego w kierunku pomieszczenia, jak i ciepła odpływającego z niego. Można sprawdzić jedynie skuteczność tej izolacji i jej celowość dla wartości współczynnika k = 0,5 W/ (m2; OC) do wartości zbliżonej do 0,2 W/ (m2 OC). Rozpatruje się przypadek, w którym istnieje już doskonała izolacja termiczna stropodachu przewidziana na okres zimowy, ale należy sprawdzić czy dalsze jej powiększenie będzie miało istotny wpływ na zmniejszenie zysków ciepła powstałych na skutek promieniowania słonecznego. Analiza tych danych pozwala na stwierdzenie, że w miarę zwiększania izolacji następuje spadek zysków ciepła, przy czym jest on stosunkowo nieznaczny w porównaniu z innymi formami zabezpieczeń przed promieniami słonecznymi. 7.2.3.3. Continue reading „Wplyw izolacji termicznej na ograniczenie przeplywu strumienia cieplnego jest oczywisty”

Nowoczesna architektura : Lupa Zwycięzcy Konkursu Elementy Naturalne i Technologiczne / IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI

Dzięki uprzejmości IVANISIN.
KABASHI.
ARHITEKTI IVANISIN.
KABASHI.
Firma ARHITEKTI wygrała otwarty międzynarodowy konkurs na interwencję projektową w rzece Piva w Mratinje, Czarnogóra w 2009 roku. Continue reading „Nowoczesna architektura : Lupa Zwycięzcy Konkursu Elementy Naturalne i Technologiczne / IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI”

Budownictwo wczoraj i dzis : Dom rodzinny i rodzinny / DCA

Dzięki uprzejmości DCA Głównym wyzwaniem dla DCA (Design Crew for Architecture) w ich propozycji dla domu rodzinnego i dziecięcego, położonego w Saint Julien en Genevois we Francji, była wynikowa zwartość z ścisłego stosunku pomiędzy powierzchnią planowaną do wybudowania a powierzchnia do zabudowy dozwolona przepisami.
Pomimo bardzo ograniczonej liczby, dążyli oni do doskonałej jakości przestrzeni, jednocześnie wzbudzając hojność, aby stworzyć projekt, który zmierza w kierunku spójnej miejskiej charakterystyki.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Głównym zagrożeniem w budowie nowego budynku jest przemoc, jaką może ono wiązać się z krajobrazem.
Jest to zwiększone ryzyko dla obiektów publicznych, biorąc pod uwagę stawkę, którą reprezentują pod względem wizerunku i reprezentacji. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Dom rodzinny i rodzinny / DCA”

Budownictwo i architektura : Kaohsiung Port and Cruise Service Center Wniosek konkursowy / Malone Chang + Yu-lin Chen Architects

Dzięki uprzejmości Malone Chang + Yu-lin Chen Architects Nasza najnowsza propozycja dotycząca Międzynarodowego Konkursu na Port i Centrum Rejsów Kaohsiung pochodzi z Malone Chang + Yu-lin Chen Architects (we współpracy z OZ-P i You-Yi Lu Architect).
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Dwa obrazy w naszym umyśle uruchomiły ten projekt.
Jednym z nich jest widok na ocean, związany z pełnym przygód nastawieniem.
Drugi to widok tropikalnego miasta po przyjeździe, z rozkwitającym lasem z bliska. Continue reading „Budownictwo i architektura : Kaohsiung Port and Cruise Service Center Wniosek konkursowy / Malone Chang + Yu-lin Chen Architects”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Regionalna Rada Administracji / AUM arquitetos

Dzięki uprzejmości AUM arquitetos AUM arquitetos z siedzibą w Sao Paulo wygrały konkurs na zaprojektowanie Regionalnej Rady Administracyjnej w Santa Catarina w Brazylii.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Strategia realizacji Regionalnej Rady Administracyjnej Santa Catarina opierała się na wykorzystaniu topografii i jej potencjalnych osi wizualnych.
Dzięki uprzejmości AUM arquitetos Program jest podzielony na dwie części: bazę, w skład której wchodzi audytorium, sale plenarne i sale obrad oraz wieża mieszcząca biura.
Wieża ma tylko cztery podpory, z rozpiętościami 20 metrów w kierunku podłużnym i 10 metrów w kierunku poprzecznym. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Regionalna Rada Administracji / AUM arquitetos”

Magazyn architektoniczny : AIA wprowadza na rynek mapę drogową do zdrowego projektu

Lokalni liderzy: Zdrowsze społeczności dzięki projektowaniu; za pośrednictwem AIA AIA dołącza do wielu innych agencji miejskich w promowaniu zdrowych społeczności dzięki inteligentnym projektom.
Nowy dokument: Lokalni Liderzy: Zdrowsze Społeczności poprzez Projekt to seria wytycznych, które oferują architektom i projektantom konkretne metody projektowania budynków i społeczności, które zachęcają do zdrowego stylu życia.
Dowiedz się więcej po przerwie.
Wytyczne są dwojakie.
Z jednej strony odnoszą się do fizycznej jakości budynków: dostępu do światła słonecznego, jakości powietrza w pomieszczeniach, gospodarowania odpadami, zużycia energii i czystych materiałów. Continue reading „Magazyn architektoniczny : AIA wprowadza na rynek mapę drogową do zdrowego projektu”

Budownictwo i architektura : Nowe zgłoszenia do sądu w Stanach Zjednoczonych / McCarthy, Brooks + Scarpa i HMC Architekci

Dzięki uprzejmości McCarthy ego, Brooksa i Scarpy oraz architektów HMC, zespół McCarthy, Brooks + Scarpa i HMC Architects właśnie wydał swoją propozycję konkursu Design Excellence / design-build dla nowego sądu w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles.
Selekcjonowany, by konkurować przez dwustopniowy Program Doskonałości Projektowania Administracji Usług Ogólnych, zespół został postawiony w stan oskarżenia na wysokości 550 000 stóp kwadratowych budynku przy ul.
i Hill Street.
Dążąc do uzyskania certyfikatu LEED Patinum, projekt zapewnia funkcjonalną wydajność, bezpieczeństwo i dostępność dla Trybunału, US Marshal Service oraz innych najemców i użytkowników.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Budownictwo i architektura : Nowe zgłoszenia do sądu w Stanach Zjednoczonych / McCarthy, Brooks + Scarpa i HMC Architekci”