Scieralnosc betonu odgrywa powazna role w takich elementach jak podlogi

Ścieralność betonu odgrywa poważną rolę w takich elementach jak podłogi, stopnie schodów, silosy, płyty chodnikowe, kostka drogowa. Na skutek przesuwania się po tych elementach obciążenia ruchomego następuje ścieranie się powierzchni betonu. Uzyskanie mniejszej ścieralności, a więc uodpornienie betonu na ścieranie osiąga się przez: c) stosowanie betonów tłustych o większej przyczepności, utrudniającej odrywanie się ziarn kruszywa od ścieranej powierzchni; d) użycie kruszywa ze skał o strukturze drobnoziarnistej, jak granit lub bazalt, wykazujących większą odporność na ścieranie. Nie należy stosować do jednego i tego samego elementu – np. podłogi, płyty chodnikowej – kruszywa z różnych skał, gdyż jednorodność betonu odgrywa dużą rolę; . c) takie dobranie uziarnienia, aby ścieralna powierzchnia posiadała jak najwięcej ziarn, chroniących zaprawę przed ścieraniem. Na powierzchni nie mogą występować ziarna blaszkowate, których prz yczepność do zaprawy jest mała; d) wykonanie betonu o małej porowatości. [więcej w: bricomarche szamotuły, kompozycja urbanistyczna, schody zabiegowe projektowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche szamotuły kompozycja urbanistyczna schody zabiegowe projektowanie