Pompy umieszczone w wykopie

Pompy umieszczone w wykopie Jeżeli pompy są umieszczone w wykopie, można stosować wzór na dopływ wody gruntowej. Aby można było korzystać z tego wzoru, należy poczynić pewne dodatkowe założenia. Rzadko kiedy wiemy, jak głęboko pod dnem wykopu zalega warstwa nieprzepuszczalna. Dla uproszczenia obliczeń z dokładnością wystarczającą dla celów praktycznych możemy założyć, że warstwa nieprzepuszczalna zalega poniżej dna wykopu na głębokości równej szerokości wykopu, czyli ho = B gdzie B – szerokość wykopu. Przy takim założeniu obliczenie wielkości H nie sprawi trudności. Wzór zawiera ponadto nieznaną wielkość x oraz odpowiednią wielkość z. Z podanej we wzorze zależności można stwierdzić, że gdy X dąży do 00, z również dąży do 00. W rzeczywistości z nie może przekroczyć wielkości H, co pozwala na przyjęcie dla X wielkości skończonej. Dla naszego przypadku można założyć, że z = H, a dla x można przyjąć wielkość przybliżoną, korzystając z empirycznego wzoru Sichardta x = 3000 S lik gdzie: S = H – ho k – współczynnik filtracji. [więcej w: pielęgnacja drzew, olx ruda śląska, tapeta magnetyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: olx ruda śląska pielęgnacja drzew tapeta magnetyczna