Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach

Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach Wykopy do budowy urządzeń kanalizacyjnych mogą mieć różny kształt w planie. Dla budowy zwykłych kanałów wykopy mają kształt wydłużony, przy nieznacznej szerokości wykopu w stosunku do jego długości. Przy budowie niektórych specjalnych budowli, jak np. podziemnych pompowni lub zbiorników – kształt wykopu jest często zbliżony do prostokąta o większym stosunku szerokości do długości. W każdym z wymienionych wyżej przypadków w inny sposób należy projektować odwodnienie gruntu. [patrz też: kompozycja urbanistyczna, olx ruda śląska, roczne zużycie energii elektrycznej ]

Powiązane tematy z artykułem: kompozycja urbanistyczna olx ruda śląska roczne zużycie energii elektrycznej