Oznaczanie fosforu odbywa sie na drodze kolorymetrycznej

Przystępując do analizy próbki badanego materiału trzeba przede wszystkim usunąć wszystkie uboczne składniki zawierające fosfor, jak np. plastyfikatory, tkaninę, kord itd. Podczas próbnych analiz stwierdzono, że włókna naturalne, jak bawełna itp. , zawierają dużo fosforu, zawartość zaś fosforu we włóknach syntetycznych jest mała. Materiały te usuwa się z próbki za pomocą nadmiaru amoniakalnego roztworu miedzi. Plastyfikatory zawierające fosfor usuwa się z rozdrobnionej próbki przez ogrzewanie w ciągu 8 godzin w chloroformie lub w acetonie pod chłodnicą zwrotną. Odważoną próbkę wyekstrahowanego kauczuku spopiela się w odpowiednim tygielku w temperaturze nie wyższej niż 6000C aż do całkowitego usunięcia materiałów organicznych. Otrzymany popiół rozpuszcza się z kolei w dostatecznej ilości rozcieńczonego, wrzącego kwasu siarkowego. Oznaczanie fosforu odbywa się na drodze kolorymetrycznej. Zabarwienie otrzymanego roztworu uzyskuje się przez dodanie do niego standardowego roztworu molibdenianu amonowego, rozcieńczonego kwasu siarkowego oraz chlorku cynawego. Warunki, w jakich prowadzi się analizę, są ściśle znormalizowane. Przepuszczalność światła o długości fal 700 J. przez warstwę otrzymanego roztworu o grubości 1 cm mierzy się dokładnie po upływie 20 minut od momentu dodania chlorku cynawego. Zawartość fosforu w nieznanym związku można odczytać z wycechowanej krzywej podającej procent przechodzącego światła w zależności od zawartości fosforu w roztworze standardowym. [podobne: olx kętrzyn , bricoman poznań , piec wolnostojący z płaszczem wodnym ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman poznań olx kętrzyn piec wolnostojący z płaszczem wodnym