Otwieranie okien

Otwieranie okien Najprostszym sposobem zabezpieczenia okien przed nadmiernymi zyskami ciepła w okresie lata jest ich otwieranie, a ściślej zmniejszenie ilości oszklenia, powodującego tzw. efekt szklarniowy. W wynikach tych istnieje, co prawda pewne uproszczenie, będące rezultatem pominięcia promieniowania całkowitego dostającego się do pomieszczenia przez otwarte okna, ale na pewno odzwierciedlają one w pełni likwidację• efektu szklarniowego. Przedstawione na tym rysunku dane dotyczące ściany podłużnej ustawionej w innym kierunku mają charakter analogiczny do wyżej opisanego przykładu, z tym, że dla innych ustawień budynku względem stron świata, maksymalne (przy zamkniętych oknach) udziały zysków ciepła są znacznie niższe. Są to średnie wartości strumienia energii cieplnej, który dostaje się przez okna w czasie jednej godziny do pomieszczenia dla trzody chlewnej. Strumień ten został uśredniony do jednej godziny z sumarycznej ilości energii cieplnej dostającej się do pomieszczenia w szczycie słonecznym, to znaczy od godziny 13 do 18. Dane o pomieszczeniu zostały ustalone na podstawie pięciu powszechnie stosowanych projektów budynków dla trzody chlewnej. Ponadto w miarę dalszego zwiększania otwarcia okien średnie ciepło szczytowe budynku w coraz mniejszym stopniu zależy od kierunku jego ustawienia względem stron świata. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że otwieranie okien ma duży wpływ na ilość ciepła, jaką budynek pobiera w lecie. [więcej w: skrzynia do gaszenia wapna, bricomarche szamotuły, olx kętrzyn ]

Powiązane tematy z artykułem: bricomarche szamotuły olx kętrzyn skrzynia do gaszenia wapna