Obliczanie ilosci wody do wypompowania z wykopów

Na przykład Lange podaje wzór C = 400 + 40 (p – 26) gdzie p – współczynnik porowatości, (l/o. Dla celów praktycznych stosuje się zwykle uproszczony wzór SIichtera, w którym opuszczono wyraz zawierający zależność od temperatury i lepkości wody, zawarty we wzorze dokładnym. Wzór uproszczony ma postać: k = 0,571 m d~o cm/sek k = 469 m dio m/dn gdzie m – współczynnik zależny od porowatości gruntu. 6. 4. Obliczanie ilości wody do wypompowania z wykopów W praktyce odwodniania wykopów dla budowy kanałów rozróżniamy, jak to już było podane, dwa rozwiązania – pompowanie bezpośrednie z wykopów i pompowanie ze studni depresyjnych, znajdujących się poza obrębem wykopu. 6. 4. 1. [podobne: olx jasło, olx kętrzyn, mrówka kościerzyna ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kościerzyna olx jasło olx kętrzyn