Lokalizacja budynków i zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem

Lokalizacja budynków i zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem Ustawienie budynku ścianami podłużnymi w kierunkach wschód-zachód powoduje znaczne zwiększenie godzinowych, łącznych jego zysków. Stąd zalecenia są następujące: budynki w których założy się zmniejszenie temperatury powietrza wewnętrznego jako cechę podstawową lub budynki eksploatowane wyłącznie w okresie jesiennym, wiosennym i letnim mogą być sytuowane osią budynku w kierunku wschód zachód, to znaczy ścianami podłużnymi W kierunkach północ-południe. W budynkach inwentarskich o ścianach podłużnych usytuowanych na wschód i zachód należy wpływ takiego ustawienia na zyski ciepła od promieniowania słonecznego zniwelować. Można to wykonać po odpowiednim zabezpieczeniu okien przed promieniowaniem słonecznym i po likwidacji efektu szklarniowego. Zasady pozwalające na zabezpieczenie okien są następujące: – w okresie ciepłych i upalnych dni okna powinny być otwarte, tym samym kon strukcja okien powinna przewidywać możliwość ich otwierania, – okna, których konstrukcja nie jest dostosowana do otwierania, powinny mieć żaluzje zewnętrzne. Dotyczy to szczególnie okien skierowanych na wschód, zachód i południe oraz kierunków zbliżonych do podanych można również zalecić stosowanie żaluzji w oknach, które mają możliwość otwierania, szczególnie, jeżeli są one skierowane na wschód, zachód i południe. [więcej w: ogród dla leniwych, skrzynia do gaszenia wapna, schody zabiegowe projektowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: ogród dla leniwych schody zabiegowe projektowanie skrzynia do gaszenia wapna