Kluckow podal szereg metod, które zastosowano w Niemczech do odrózniania poszczególnych typów kauczuków syntetycznych

Kluckow podał szereg metod, które zastosowano w Niemczech do odróżniania poszczególnych typów kauczuków syntetycznych. Poniżej podano własności poszczególnych typów kauczuku, które wykorzystano do ich identyfikacji, Kauczuk naturalny (ciężar właściwy 0,93; zawartość azotu do 4%) zaczyna mięknąć w temperaturze powyżej 1200C, a w temperaturach jeszcze wyższych zamienia się wolej o brunatnym zabarwieniu, który przy dalszym ogrzewaniu daje szereg produktów dysocjacji wrzących w granicach od 18 do 3000C. Kauczuk naturalny trzymany w płomieniu pali się z łatwością dając duże ilości gęstego dymu. W stanie rozdrobnionym łatwo pęcznieje w benzenie przechodząc w materiał podobny do galarety. Mastykowany na zimnych walcach ulega łatwo rozpuszczaniu dając roztwory o różnej lepkości zależnie od czasu mastykacji. Kopolimery butadienu ze styrenem, to jest Buna S i Buna SS (ciężar właściwy 0,92; zawartość azotu 0,02%; zawartość składnika rozpuszczającego się w acetonie w wypadku Buny S wynosi od 6,2 d 6,9%, zaś w wypadku Buny SS od 6,9 do 8,1°/0) paląc się wydzielają gęsty dym; również i one w stanie rozdrobnionym pęcznieją w benzenie i przechodzą w materiał podobny do galarety, mastykacja jednak nie wywiera na ich zachowanie się tak dużego wpływu, jaki wywiera na zachowanie się kauczuku naturalnego. [patrz też: ogród dla leniwych , tapeta magnetyczna , oim forum ]

Powiązane tematy z artykułem: ogród dla leniwych oim forum tapeta magnetyczna