Dobre zapelnienie betonem deskowan jest szczególnie wazne w konstrukcjach zelbetowych o malych przekrojach takich elementów

Dobre zapełnienie betonem deskowań jest szczególnie ważne w konstrukcjach żelbetowych o małych przekrojach takich elementów, gdzie zachodzi obawa, że przy użyciu mało urabialnego betonu mogą pozostać miejsca puste, lub że wkładki stalowe zostaną niedostatecznie otoczone betonem. Szczelność betonu polega na tym, że świecy zarób ułożony w deskowaniu tworzy zwartą masę, pozbawioną całkowicie próżni, z wyjątkiem drobnych pęcherzyków powietrza, które w bardzo małej ilości przedostały się podczas mieszania. Szczelność betonu wpływa dodatnio na jego wytrzymałość; z tego względu dla osiągnięcia szczelności betony o znaczeniu konstrukcyjnym odpowiednio zagęszczamy. Po stwardnieniu betonu rozpatrywane są następujące jego własności: wytrzymałość, wodoprzepuszczaIność, ciężar objętościowy, ścieralność, przepuszczalność ciepła i dźwięków oraz odporność na działanie ognia. Wytrzymałość betonu zależy od wytrzymałości kru szywa, od jakości i ilości cementu, użytego na jednostkę objętości betonu, od ilości wody, szczelności betonu w stanie świeżym, od wieku betonu oraz od warunków atmosferycznych, w jakich następuje jego twardnienie. Rozróżniamy wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i ścinanie, przy czym decydujące znaczenie ma badanie wytrzymałości na ściskanie. – Wytrzymałość na ściskanie rośnie z wiekiem betonu; w czasie pierwszych 7 – 8 dni wytrzymałość jego szybko wzrasta, w ciągu następnych dni szybkość wzrostu wytrzymałości staje się już wyraźnie mniejsza. Po 28 dniach twardnienia wzrost wytrzymałości jest nieznaczny ; bardzo powolny przyrost wytrzymałości trwa jeszcze w ciągu kilku lat po zabetonowaniu. [przypisy: kompozycja urbanistyczna, olx jasło, schody zabiegowe projektowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: kompozycja urbanistyczna olx jasło schody zabiegowe projektowanie