Beton jest jedna z odmian sztucznych kamieni

Beton jest jedną z odmian sztucznych kamieni, zastępujących w konstrukcjach budowlanych kamienie naturalne znajdujące się w przyrodzie. Wytwarzanie betonu polega na zmieszaniu w odpowiedniej proporcji cementu, wody oraz kruszywa. Cement łączy się chemicznie z wodą, następują procesy wiązania i twardnienia, w wyniku których otrzymuje się twardą i wytrzymałą masę. Możemy powiedzieć, że cement i woda, chemicznie związane ze sobą, są spoiwem, łączącym ziarna kruszywa w jedną zwartą całość, podobnie jak np. lepiszcze piaskowca mają okruchy kamienne między sobą tworząc pokłady skalne. Istotną cechą betonu jest jego bezpostaciowość w stanie świeżym, pozwalająca nadawać konstrukcjom betonowym dowolne kształty zależnie od deskowań lub form, w -których twardnieje ułożona mieszanina, stając się jednolitym masywem, przypominającym naturalną strukturę wewnętrzną skały. Dzięki tej właściwości uzyskuje się dowolne niemal formy architek toniczne elementów betonowych. Rozróżniamy dwa rodzaje betonu: beton konstrukcyjny, którego zasadniczą własnością jest znaczna wytrzymałość, oraz betony lekkie, odznaczające się wysokimi właściwościami izolacyjnymi, a mianowicie małą przewodnością cieplną i dźwiękową. W niniejszym rozdziale i następnych omawiać będziemy tylko beton konstrukcyjny, betonom lekkim zostanie poświęcony specjalny rozdział. [patrz też: olx kętrzyn, butelki do wina, bricoman poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: bricoman poznań butelki do wina olx kętrzyn