Zasady lokalizacji

Zasady lokalizacji. Parki ludowe należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do terenów mieszkaniowych miasta. Parki wypoczynkowo-spacerowe w miastach do 15 tys. mieszkańców należy lokalizować centralnie, a w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców – w taki sposób, żeby parki i zieleńce łącznie z parkami ludowymi obsługiwały równomiernie tereny mieszkaniowe. Bulwary i promenady należy projektować jako zieleń towarzyszącą głównym ulicom centralnych części miasta. Zieleńce należy projektować w połączeniu z licznie uczęszczanymi urządzeniami użyteczności publicznej. Ogrody działkowe należy projektować na obrzeżu terenu osiedla, a w miastach od 50 tys. mieszkańców wzwyż również i w klinach zieleni między dzielnicami, zachowując promień obsługi do 1,5 km. Cmentarze należy projektować w izolacji od terenu osiedlowego. W myśl obowiązujących przepisów, w miastach wyposażonych w wodociągi oddalenie cmentarza od zabudowy mieszkaniowej powinno wynosić co najmniej 50 m, a w miastach pozbawionych wodociągów – najmniej 150 m. [hasła pokrewne: kompozycja urbanistyczna bielsko , wanna dla dwojga , kompozycja urbanistyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: kompozycja urbanistyczna mrówka kościerzyna wanna dla dwojga