Wlasnosci betonu konstrukcyjnego dzielimy na trzy kategorie


Własności betonu konstrukcyjnego dzielimy na trzy kategorie; a) w stanie świeżym, to znaczy własności zarobowej mieszaniny w okresie wykonania robót, b) po stwardnieniu, to jest w okresie użytkowania konstrukcji oraz c) w obydwóch okresach świeży beton przed rozpoczęciem procesu chemicznego, zwanego wiązaniem, powinien odznaczać się dobrą urabialnością i możliwie największą szczelnością. Urabialnością betonu nazywać będziemy zwartość świeżej masy, dzięki czemu nie następuje rozpadanie się zarobu na części składowe oraz zdolność łatwego układania się w deskowaniu lub w formach. Odpowiednia urabialność jest ważną cechą pod kątem widzenia wykonania robót betonowych i żelbetowych. Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych wymaga przewożenia płynnej mieszaniny betonowej (zarobu) nieraz na znaczne odległości, podnoszenia w kierunku pionowym, opuszczania do deskowań z wysokości 3 – 3,5 m; podczas tych czynności w betonach o mał ej urabialności grubsze ziarna kruszywa oddzielają się od drobniejszych, opadają na dół masy betonowej, następuje ponadto wyciekanie wody z cementem, co w rezultacie obniża wytrzymałość betonu, zmniejszając współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. [przypisy: olx jasło, wanna dla dwojga, kompozycja urbanistyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: kompozycja urbanistyczna olx jasło wanna dla dwojga