Wielkosc F przyjeta we wzorze Darcy

Przy wyrażeniu F w cm-, t – w sek, k – w cm/sek otrzymamy wielkość Q w cm. Jak wynika z tego wzoru, prawo Darcy zakłada liniową zależność prędkości filtracji od spadku hydraulicznego. Zależność ta odpowiada praktycznie wszystkim przypadkom ruchu wody gruntowej napotykanym w budownictwie podziemnym, poza ruchem wody w spękaniach gruntów skalistych oraz w gruboziarnistych żwirach i pospółkach. Wielkość F przyjęta we wzorze Darcy odnosi się do całego pola przekroju gruntu, czyli zarówno do powierzchni szkieletu gruntowego jak i powierzchni porów gruntu. Dlatego też rzeczywista prędkość przepływu wody w gruncie jest większa niż określona wzorem i wynosi v = _g_ lub gdzie: S – sumaryczna powierzchnia prześwitów w przekroju, n – współczynnik miarodajnej porowatości gruntu, Współczynnik filtracji k zmienia się w zależności od temperatury wody, zmniejszając się w miarę spadku temperatury. Zazwyczaj podawane są wielkości tego współczynnika dla wód gruntowych przy temperaturze + lQ°C. 6. 3. [przypisy: pielęgnacja drzew, tapeta magnetyczna, mrówka kowalewo pomorskie ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kowalewo pomorskie pielęgnacja drzew tapeta magnetyczna