Wapno

Wapno stosowane jest w budownictwie do zapraw murarskich i tynkarskich w trzech rodzajach: a) jako wapno powietrzne, występujące po tzw. gaszeniu wapna palonego wodą w postaci ciasta wapiennego, b) jako wapno hydratyzowane, tj. zgaszone małą ilością wody w postaci sproszkowanej, c) jako wapno pokarbidowe – otrzymywane z wytwórni acetylenu w wyniku działania wody na karbid, d) jako wapno hydrauliczne dostarczane w proszku i mające te własności w stosunku do poprzednich, że zaprawa z tego wapna, może twardnieć bez dostępu powietrza (np. pod wodą), podczas gdy wymienione w punktach a, b i c wapna muszą mieć zapewniony dostęp powietrza, e) jako wapno palone mielone na proszek i pakowane w worki. Ciasto wapienne otrzymuje się z wapna palonego w wyniku procesu zwanego gaszeniem albo lasowaniem wapna, polegającego na łączeniu wapna palonego z wodą. Wapno palone otrzymuje się przez wypalanie wapieni w specjalnych piecach szybowych lub pierścieniowych w temperaturze 1000 -c . Wapno to po wypaleniu dzieli się w praktyce na trzy gatunki, różniące się między sobą zawartością czystego wapna (tzw. tlenku wapnia). [więcej w: tapeta magnetyczna, posadzki jastrychowe, olx ruda śląska ]

Powiązane tematy z artykułem: olx ruda śląska posadzki jastrychowe tapeta magnetyczna