W metodach stosowanych do wymiarowania cieplnego budynków oddzielnie ustala sie zyski ciepla przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste

W metodach stosowanych do wymiarowania cieplnego budynków oddzielnie ustala się zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste. Ciepło dostające się przez szybę okienną do pomieszczenia jest sumą algebraiczną dwóch strumieni ciepła przechodzących przez te szyby, a mianowicie: strumienia cieplnego promieniowania słonecznego i strumienia cieplnego wynikającego z różnicy temperatur. Przepuszczalność szklanej szyby zależy od gatunku szkła, kąta padania promieni słonecznych i ogranicza się tylko do pewnego pasma promieniowania. Szyba ze szkła zwykłego praktycznie nie przepuszcza promieniowania długości fali większej niż 3 m. W pomieszczeniu promienie słoneczne zostają w większości zaabsorbowane, a tylko w niewielkim stopniu odbite w zakresie podczerwieni i pasma widzialnego. Wielokrotny proces odbicia promieni powoduje zwiększenie fali. Promieniowania. Ilość promieniowania, jaka została zaabsorbowana przez przegrody i przedmioty, zostaj e wtórnie z nich wypromieniowana oraz przekazana konwekcyjnie do pomieszczenia w formie ciepła. Tak krótkofalowe promieniowanie słoneczne wnikające przez szyby do pomieszczenia zamienia się w nim na długofalowe. Dla promieniowania długofalowego szyba szklana jest zupełnie nieprzepuszczalna, tym samym około 97% promieniowania słonecznego, które dostało się do pomieszczenia tą drogą, nie może si z niego wydostać, gdyż droga powrotna przez szyby jest całkowicie odcięta. Zjawisko to znane jest pod nazwami pułapki cieplnej lub efektu szklarniowego. Samo szkło okienne o grubości 3 m, na które padają promienie cieplne, zachowuje się następująco. Szyba pochłania 6% ,ciepła, pozostała ilość przechodzi do pomieszczenia oraz w nieznacznej ilości odbita od szyby z powrotem na zewnątrz. Przy kącie padania promieni słonecznych na szyb 30° około 86% promieniowania jest przepuszczana, natomiast odbite zaledwie 8%. Z ciepła pochłoniętego przez szkło około 40% jest przekazane powietrzu wewnętrznemu, a pozostałe 60% powietrzu zewnętrznym. [przypisy: oim forum, gaszenie wapna, olx ruda śląska ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna oim forum olx ruda śląska