Trudnosci w rozwiazaniu zagadnienia analizy mieszanek elastomerów

Należy jednak zwrócić uwagę, że tioplasty są szeroko stosowane wraz z innymi syntetycznymi elastykami jako czynniki modyfikujące, co może doprowadzić do wyciągnięcia fałszywych wniosków. Wprawdzie własności termoplastyczne tioplastów, uwidoczniające się szczególnie w temperaturach podwyższonych, odróżniają tioplasty od elastyków, jednak identyfikacja produktów handlowych zawierających duże ilości różnych składników jest bardzo trudna. Trudności w rozwiązaniu zagadnienia analizy mieszanek elastomerów widoczne są szczególnie wtedy, gdy się rozpatrzy trudności związane ze standardową analizą kauczuku naturalnego. Czynnikiem komplikującym jest jeszcze to, że większość produktów handlowych zawiera duże ilości sadzy. Pamiętać należy też o tym, że nie ma metod bezpośredniego oznaczania kauczuku naturalnego w mieszankach; jego zawartość określa się jedynie z różnicy. Z tych wszystkich więc względów analiza syntetycznych elastyków jest bardzo skomplikowanym problemem. Niektóre materiały syntetyczne posiadają szereg charakterystycznych cech, które odróżniają je od kauczuku naturalnego. Tak np. [patrz też: gaszenie wapna , olx ruda śląska , posadzki jastrychowe ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna olx ruda śląska posadzki jastrychowe