Porównanie wlasnosci fizycznych

Ilości wolnej oraz związanej siarki można oznaczać za pomocą zwykłej metody stosowanej do kauczuku wulkanizowanego. Pod działaniem ciepła na Neopren, polichlorek winylu i polichlorek winylidenu wydzielają się gazy powodujące charakterystyczne zmętnienie roztworu azotanu srebrowego, wskazujące na obecność chloru. Estry poliakrylowe podczas ogrzewania mają charakterystyczny zapach monomerów. Porównanie własności fizycznych. Porównując własności fizyczne poszczególnych materiałów dochodzi się do wniosku, że niektóre z nich różnią się od siebie w dużym stopniu. Continue reading „Porównanie wlasnosci fizycznych”

Metody analityczne

W związku z tym ciekawe jest porównanie współczynników załamania światła różnych materiałów. Ciekawe jest zachowanie się tych materiałów w świetle ultrafioletowym Inną cechą charakterystyczną dla poszczególnych materiałów jest period identyczności uzyskany na rentgenogramie wyciągniętej próbki. Wielkości te dają pewne pojęcie o strukturze badanego materiału; na ich podstawie można identyfikować związki wielkocząsteczkowe, Metody analityczne. Identyfikacja oraz określenie zawartości kauczuków syntetycznych w mieszankach wulkanizowanych jest bardzo trudnym problemem. Ponieważ zwykłe metody analityczne w tym wypadku zawodzą, przystąpiono do opracowania nowych metod odpowiednich dla tego typu materiałów. Continue reading „Metody analityczne”

W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartosc fosforu w kauczukach syntetycznych jest mala i wynosi zaledwie okolo 20 czesci na milion.

Z zestawienia wynika, że zawartość fosforu w różnych odmianach kauczuku naturalnego waha się w dość dużych granicach, wszystkie jednak odmiany mają wspólną cechę – dużą zawartość fosforu (około 400 części na milion). W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartość fosforu w kauczukach syntetycznych jest mała i wynosi zaledwie około 20 części na milion. Na podstawie więc dokładnej analizy na fosfor można by określić w badanej próbce stosunek zawartości kauczuku naturalnego do syntetycznego. Ponieważ fosfor można oznaczyć z dość dużą dokładnością, można by go wziąć za miarę zawartości kauczuku w różnych jego mieszankach. Mimo różnej zawartości fosforu w kauczukach naturalnych można jednak określić, jak to podaje poniższe zestawienie, z jakiego rodzaju materiałem ma się do czynienia. Continue reading „W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartosc fosforu w kauczukach syntetycznych jest mala i wynosi zaledwie okolo 20 czesci na milion.”

WPLYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPLA

WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPŁA 7.2.1. Lokalizacja budynku względem stron świata Tradycyjnie zalecane obecnie ustawienie budynków, W tym i inwentarskich, przewiduje skierowanie ich osią w kierunku północ – południe, to znaczy oknami umieszczonymi w ścianach podłużnych i skierowanymi w stronę wschodnią i zachodnią. Obecna tradycja projektowa dopuszcza również odchylenie osi budynku od kierunku północ południe w granicach kilku procent. Doniesienia zagraniczne podają również propozycje ustawienia budynków, których okna skierowane są tylko w jedną stron. Określenie, że budynek zwrócony jest ścianą podłużną w kierunku północnym informuje, że jego druga ściana podłużna jest skierowana w kierunku południowym, a ściany szczytowe w kierunkach wschodnim i zachodnim. Continue reading „WPLYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPLA”