zdolnosc filtracyjna

Jest to tzw. średnica miarodajna dlO. Stwierdzono bowiem na podstawie wielu obserwacji, że o przepuszczalności ogólnej gruntu decyduje obecność w nim właśnie frakcji najdrobniejszych, i że zdolność filtracyjna jest taka sama, jak w gruncie składającym się wyłącznie z frakcji o średnicy relO Średnicę dio można określić, jeśli na wykresie uziarnienia znajdziemy punkt przecięcia linii poziomej odpowiadającej 10010 zawartości frakcji z krzywą uziarnienia. Wzór Hazena ma postać k = C d~o (0,70 + 0,5 t) m/dn gdzie: C empiryczny współczynnik, zależny od jednorodności uziarnienia, dIo – średnica miarodajna gruntu, t – temperatura wody, C, Wielkość C waha się w granicach 40071200 i dla różnych gruntów wynosi: – piaski o jednorodnym uziarnieniu – piaski różnoziarniste (2 < D < 4) . - piaski różnoziarniste (D 5) u - współczynnik jednorodności gruntu. Continue reading „zdolnosc filtracyjna”

Lokalizacja budynków i zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem

Lokalizacja budynków i zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem Ustawienie budynku ścianami podłużnymi w kierunkach wschód-zachód powoduje znaczne zwiększenie godzinowych, łącznych jego zysków. Stąd zalecenia są następujące: budynki w których założy się zmniejszenie temperatury powietrza wewnętrznego jako cechę podstawową lub budynki eksploatowane wyłącznie w okresie jesiennym, wiosennym i letnim mogą być sytuowane osią budynku w kierunku wschód zachód, to znaczy ścianami podłużnymi W kierunkach północ-południe. W budynkach inwentarskich o ścianach podłużnych usytuowanych na wschód i zachód należy wpływ takiego ustawienia na zyski ciepła od promieniowania słonecznego zniwelować. Można to wykonać po odpowiednim zabezpieczeniu okien przed promieniowaniem słonecznym i po likwidacji efektu szklarniowego. Zasady pozwalające na zabezpieczenie okien są następujące: – w okresie ciepłych i upalnych dni okna powinny być otwarte, tym samym kon strukcja okien powinna przewidywać możliwość ich otwierania, – okna, których konstrukcja nie jest dostosowana do otwierania, powinny mieć żaluzje zewnętrzne. Continue reading „Lokalizacja budynków i zabezpieczenie okien przed nagrzewaniem”

Dobre zapelnienie betonem deskowan jest szczególnie wazne w konstrukcjach zelbetowych o malych przekrojach takich elementów

Dobre zapełnienie betonem deskowań jest szczególnie ważne w konstrukcjach żelbetowych o małych przekrojach takich elementów, gdzie zachodzi obawa, że przy użyciu mało urabialnego betonu mogą pozostać miejsca puste, lub że wkładki stalowe zostaną niedostatecznie otoczone betonem. Szczelność betonu polega na tym, że świecy zarób ułożony w deskowaniu tworzy zwartą masę, pozbawioną całkowicie próżni, z wyjątkiem drobnych pęcherzyków powietrza, które w bardzo małej ilości przedostały się podczas mieszania. Szczelność betonu wpływa dodatnio na jego wytrzymałość; z tego względu dla osiągnięcia szczelności betony o znaczeniu konstrukcyjnym odpowiednio zagęszczamy. Po stwardnieniu betonu rozpatrywane są następujące jego własności: wytrzymałość, wodoprzepuszczaIność, ciężar objętościowy, ścieralność, przepuszczalność ciepła i dźwięków oraz odporność na działanie ognia. Wytrzymałość betonu zależy od wytrzymałości kru szywa, od jakości i ilości cementu, użytego na jednostkę objętości betonu, od ilości wody, szczelności betonu w stanie świeżym, od wieku betonu oraz od warunków atmosferycznych, w jakich następuje jego twardnienie. Continue reading „Dobre zapelnienie betonem deskowan jest szczególnie wazne w konstrukcjach zelbetowych o malych przekrojach takich elementów”

Scieralnosc betonu odgrywa powazna role w takich elementach jak podlogi

Ścieralność betonu odgrywa poważną rolę w takich elementach jak podłogi, stopnie schodów, silosy, płyty chodnikowe, kostka drogowa. Na skutek przesuwania się po tych elementach obciążenia ruchomego następuje ścieranie się powierzchni betonu. Uzyskanie mniejszej ścieralności, a więc uodpornienie betonu na ścieranie osiąga się przez: c) stosowanie betonów tłustych o większej przyczepności, utrudniającej odrywanie się ziarn kruszywa od ścieranej powierzchni; d) użycie kruszywa ze skał o strukturze drobnoziarnistej, jak granit lub bazalt, wykazujących większą odporność na ścieranie. Nie należy stosować do jednego i tego samego elementu – np. podłogi, płyty chodnikowej – kruszywa z różnych skał, gdyż jednorodność betonu odgrywa dużą rolę; . Continue reading „Scieralnosc betonu odgrywa powazna role w takich elementach jak podlogi”

Nowoczesna architektura : Chongqing New World Shopping Center / architektura logowania

Dzięki Logon Architecture niemiecka architektura logowania udostępniła nam swój projekt na Chongqing New World Shopping Center, w skład którego wchodzą luksusowe budownictwo mieszkaniowe, wieżowiec i pięciogwiazdkowy hotel.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Chongqing New World Shopping Center znajduje się na skrzyżowaniu Jialing i Jangcy, naprzeciwko starego obszaru CBD w Chongqing.
Pomimo znacznego nachylenia wynoszącego 40 m, raj zakupów jest rozłożony na 4 tarasowych poziomach, zamknięty w ochronnej szklanej formie, aby zapobiec zanieczyszczeniom i brudowi miasta, w pełni korzystać z dostępnych zasobów naturalnych, takich jak wiatr, światło, woda i krajobraz, tworząc komfortowa atmosfera zakupów i zapewnianie wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej i rozrywkowej.
Dzięki uprzejmości Logon Architecture, sklepy są połączone z pasmem luksusowych budynków mieszkalnych oraz wieżą super-wieżową, w której pięciogwiazdkowy hotel służy gościom luksusowym. Continue reading „Nowoczesna architektura : Chongqing New World Shopping Center / architektura logowania”

Architektura i nowoczesne budownictwo – London Vibe Cuboid / Ahmed Zayed

Dzięki uprzejmości Ahmeda Zayeda, egipskiego architekta, Ahmed Zayed przedstawił swoją propozycję projektu na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku, interaktywną instalację przy jednej z kultowych londyńskich struktur.
Dodatkowe zdjęcia i krótki opis po przerwie.
Koncept: W 2012 roku Londyn będzie świadkiem najważniejszego wydarzenia roku – Letnich Igrzysk Olimpijskich.
Odbywa się raz na cztery lata, Letnia Olimpiada przekształca miejski krajobraz miasta-gospodarza.
Dzięki uprzejmości Ahmeda Zayeda The London Vibe Cuboid, propozycja, której celem jest uchwycenie i przekazanie istoty tej transformacji, która manifestuje się wzdłuż mostu Waterloo, jednej z najstarszych i najbardziej kultowych budowli w mieście. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – London Vibe Cuboid / Ahmed Zayed”

Budownictwo i architektura : Kaohsiung Port and Cruise Service Center Wniosek konkursowy / Malone Chang + Yu-lin Chen Architects

Dzięki uprzejmości Malone Chang + Yu-lin Chen Architects Nasza najnowsza propozycja dotycząca Międzynarodowego Konkursu na Port i Centrum Rejsów Kaohsiung pochodzi z Malone Chang + Yu-lin Chen Architects (we współpracy z OZ-P i You-Yi Lu Architect).
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Dwa obrazy w naszym umyśle uruchomiły ten projekt.
Jednym z nich jest widok na ocean, związany z pełnym przygód nastawieniem.
Drugi to widok tropikalnego miasta po przyjeździe, z rozkwitającym lasem z bliska. Continue reading „Budownictwo i architektura : Kaohsiung Port and Cruise Service Center Wniosek konkursowy / Malone Chang + Yu-lin Chen Architects”