Pompy umieszczone w wykopie

Pompy umieszczone w wykopie Jeżeli pompy są umieszczone w wykopie, można stosować wzór na dopływ wody gruntowej. Aby można było korzystać z tego wzoru, należy poczynić pewne dodatkowe założenia. Rzadko kiedy wiemy, jak głęboko pod dnem wykopu zalega warstwa nieprzepuszczalna. Dla uproszczenia obliczeń z dokładnością wystarczającą dla celów praktycznych możemy założyć, że warstwa nieprzepuszczalna zalega poniżej dna wykopu na głębokości równej szerokości wykopu, czyli ho = B gdzie B – szerokość wykopu. Przy takim założeniu obliczenie wielkości H nie sprawi trudności. Continue reading „Pompy umieszczone w wykopie”

Wykresy przedstawiaja wplyw jednej z wymienionych zmiennych na udzial w zyskach ciepla slonecznego calej przegrody

Wykresy przedstawiają wpływ jednej z wymienionych zmiennych na udział w zyskach ciepła słonecznego całej przegrody, np. na osi pionowej określono procentowe zmiany w zyskach ciepła, natomiast na osi poziomej wartości jednej z wymienionych pięciu zmiennych. Diagramy przedstawiają średnią ilość ciepła, jaką uzyskuje budynek w ciągu jednej godziny. Wielkości te zostały określone na podstawie danych z pięciu budynków dla trzody chlewnej pobierających ciepło od promieni słonecznych w godzinach od 13 do 18. Na osiach rzędnych przedstawiono średnie godzinowe wartości zysków ciepła. Continue reading „Wykresy przedstawiaja wplyw jednej z wymienionych zmiennych na udzial w zyskach ciepla slonecznego calej przegrody”

Przy zwiekszeniu predkosci przeplywu powietrza w otworach wywiewnych i nawiewnych do wartosci okolo-1 m/s

Przy zwiększeniu prędkości przepływu powietrza w otworach wywiewnych i nawiewnych do wartości około-1 m/s , co odpowiada korzystnym warunkom przy niezorganizowanej wymianie powietrza lub przeciętnym warunkom w przypadku zorganizowanej naturalnej wymiany powietrza, w znaczny sposób zmniejszają się wartości Q: – dla otworu o powierzchni 0,5 m2 wartość IQ waha się od około 120 do około 30 w/m2, – dla otworu o powierzchni 1,0 m2 wartość Q wynosi od około 60 do około 15 W/m, – dla otworu o powierzchni 2,0 m2 wartość Q równa jest od około 30 do około 7 w/m2 Zwiększenie prędkości przepływu powietrza z wartości 1 m/s do wartości 3 m/s, co odpowiada działaniu wentylacji mechanicznej lub dobremu działaniu wentylacji naturalnej, wpływa na znaczne obniżenie wartości Q: 7.2.4. Wentylacja Jednym z czynników zmniejszających nadmierny wzrost temperatury w pomieszczeniach dla zwierząt jest prawidłowo wykonana ich wentylacja. W okresie lata wentylacji pomieszcze ń dla zwierząt stawiane są dwa wymagania. Dotyczą one: – prawidłowości przepływu strug powietrza przez pomieszczenie: – wielkości strumienia powietrza. Przepływ strug powietrza w obiektach hodowlanych powinien być taki, aby cała masa powietrza wentylacyjnego przepływała przez strefę przebywania zwierząt, to znaczy bezpośrednio w dolnej części pomieszczenia. Continue reading „Przy zwiekszeniu predkosci przeplywu powietrza w otworach wywiewnych i nawiewnych do wartosci okolo-1 m/s”

Jest to nadzwyczaj wazna wlasciwosc budynku

Jest to nadzwyczaj ważna właściwość budynku, gdyż obiekty charakteryzujące się dużą statecznością, a tym samym zdolnością do utrzymywania stałych parametrów powietrza, zachowują się analogiznie lub w sposób zbliżony do pomieszczeń, w których jednolity poziom tych parametrów utrzymują urządzenia klimatyzacyjne. Współczesne budynki inwentarskie, szczególnie budowane z lekkich przegród zewnętrznych, mają niewielką stateczność cieplną. Pełniejsze informacje o stateczności cieplnej zostały podane w rozdz. 1. 7.2.6. Continue reading „Jest to nadzwyczaj wazna wlasciwosc budynku”

Wytrzymalosc po 28 dniach twardnienia przyjeto uwazac jako charakteryzujaca wytrzymalosc betonu

Wytrzymałość po 28 dniach twardnienia przyjęto uważać jako charakteryzującą wytrzymałość betonu; 28-dniowa wytrzymałość nazywa się wytrzymałością miarodajną. Na podstawie miarodajnej wytrzymałości ustala się naprężenia dopuszczalne na ściskanie. Przeciętnie wytrzymałość miarodajna (na ściskanie) waha się dla betonów konstrukcyjnych od 110 -c, do 300 kG/cm2, przy czym PNB na podstawie bogatego doświadczenia Związku Radzieckiego zalecają stosowanie betonów marek 110 i 140 w przypadku wykonywania ich w deskowaniu na budowie; daje to przy stosowaniu radzieckich metod obliczeniowych oszczędność stali do 20%; wysokie marki stosuje się przy prefabrykacji, do wykonywania elementów cienkich itd. Wytrzymałość betonu na rozciąganie jest nieznaczna. Dla zapobieżenia powstaniu zbyt dużych naprężeń rozciągających, groźnych dla betonu, wzmacnia się konstrukcję wkładkami stalowymi. Continue reading „Wytrzymalosc po 28 dniach twardnienia przyjeto uwazac jako charakteryzujaca wytrzymalosc betonu”

Wytrzymalosc betonu na scinanie jest równiez mala i na ogól równa sie wytrzymalosci na rozciaganie.

Wytrzymałość betonu na ścinanie jest również mała i na ogół równa się wytrzymałości na rozciąganie. W konstrukcjach żelbetowych wkładki stalowe, czyli uzbrojenie, przejmują część naprężeń ścinających. Szczególnym wypadkiem naprężeń ścinających są naprężenia powstające między wkładkami stalowymi, a otaczającym je betonem pod wpływem sił rozciągających wkładki; takie naprężenia nazywamy naprężeniami przyczepności, przy czym pod przyczepnością rozumieć będziemy przywieranie otuliny betonowej do prętów stalowych . Wodoszczelność betonu jest większa dla betonów o mniejszej porowatości. Dobry beton powinien być szczelny w stanie świeżym i nie zawierać próżni; po stwardnieniu na skutek wyparowania z betonu nadmiaru wody powstają drobne puste miejsca, -tzw. Continue reading „Wytrzymalosc betonu na scinanie jest równiez mala i na ogól równa sie wytrzymalosci na rozciaganie.”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Podsumowanie AD: Biblioteki Część VI

W naszej szóstej ofercie wcześniej opisanych bibliotek mamy cztery niesamowite współczesne projekty i jeden klasyczny.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Biblioteka i centrum społeczności Surry Hills / FJMT Ten projekt znajduje się w centrum Surry Hills, na przedmieściach Sydney, którego społeczność charakteryzuje się zróżnicowanym wiekiem, dochodami i pochodzeniem kulturalnym.
Kontekst architektoniczny jest również zróżnicowany: mieszkania mieszkalne, obudowy tarasów, sklepy i lokale handlowo-przemysłowe różnią się rozmiarem, chociaż ich styl architektoniczny jest w przeważającej mierze wiktoriański (czytaj dalej.) Biblioteka Birkenhead i Civic Center / Archoffice Koncepcja architektoniczna biblioteki oparta jest na prosta opowieść o przeglądaniu starych drzew w witrynie do widoku.
w ten sposób pojęcia solidności i pustki, przezroczystości, jakości światła, wzoru i formy były brane pod uwagę i modelowane w celu informowania o różnych zagadnieniach projektowych (czytaj więcej.) Biblioteka Stanowa Queensland / Donovan Hill + Architekci Peddle Thorp Istniejąca Biblioteka Stanowa Queensland została przebudowana na obiekt ponad dwukrotnie więcej niż pierwotny rozmiar dzięki rekonfiguracji istniejącego budynku (10 000 m2) i zapewnieniu dodatkowych 12 000 m2 nowej powierzchni. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Podsumowanie AD: Biblioteki Część VI”

Nowoczesna architektura : Driehaus Prize / Robert AM Stern

Zawsze jesteśmy podekscytowani, aby przekazać Ci najnowsze informacje o najnowszych nagrodzonych architektach za ich współczesne osiągnięcia i postępy w tej dziedzinie.
czy to nasze relacje z Pritzkera, AIA Honor Awards, czy z nagród Aga Khan, żeby wymienić tylko kilka.
Nagroda Richarda H.
Driehaus to jedna z nagród, która docenia architektów, których praca obejmuje idee i teorie z przeszłości.
Konkretnie, nagroda przyznawana jest tym, którzy pracują – ucieleśnia ona zasady tradycyjnej i klasycznej architektury i urbanistyki we współczesnym społeczeństwie. Continue reading „Nowoczesna architektura : Driehaus Prize / Robert AM Stern”