Zasady lokalizacji

Zasady lokalizacji. Parki ludowe należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do terenów mieszkaniowych miasta. Parki wypoczynkowo-spacerowe w miastach do 15 tys. mieszkańców należy lokalizować centralnie, a w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców – w taki sposób, żeby parki i zieleńce łącznie z parkami ludowymi obsługiwały równomiernie tereny mieszkaniowe. Continue reading „Zasady lokalizacji”

Tereny kultury fizycznej

Tereny kultury fizycznej. W miastach do 250 tys. mieszkańców poza boiskiem i terenami sportowymi o użytkowaniu ograniczonym (boiska przyszkolne, urządzenia sportowe przy internatach, szpitalach, w blokach mieszkalnych itp.) należy projektować na terenach osiedli tereny sportowe do użytku ogólnego, przyjmując 2,5 m2 terenów sportowych brutto (tj. boisk otwartych wraz z otaczającą zielenią) na mieszkańca. Poza terenami osiedla w granicach terenów zainwestowania miejskiego należy dodatkowo przewidzieć 2,5 m2 na mieszkańca. Continue reading „Tereny kultury fizycznej”

Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.

Według Kluckowa, artykuły wykonane z Tiokolu i Perdurenu można łatwo rozpoznać po wydzielaniu się dwutlenku siarki podczas spalania. Znaczna zawartość siarki w tych materiałach powoduje to, że posiadają one bardzo duży ciężar właściwy. Wprawdzie mają one dobrą odporność na działanie olejów i tłuszczów, ich własności mechaniczne są jednak stosunkowo słabe. Poza tym są one mało odporne na działanie ciepła, a duża zawartość siarki powoduje, że w temperaturach wynoszących około 1000C twardnieją one szybciej niż inne syntetyczne materiały. Artykuły neoprenowe można wykryć łatwo ze względu na to, że posiadają one wysoką zawartość chloru, co powoduje, że są niepalne; są one odporne na działanie benzenu, benzyny oraz olejów mineralnych, szybko jednak pęcznieją w benzolu oraz w węglowodorach chlorowanych. Continue reading „Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.”

Przy gaszeniu wapna srednio tlustego wrzucamy najpierw wapno

Objawem spalenia jest zmiana koloru wapna, które nabiera odcienia brązowego. Jeżeli więc w czasie lasowania powstaje w jakimś miejscu foli silne parowanie, należy tam dodać wody. Trzeba. pamiętać o tym, że nadmiar wody jest mniej szkodliwy niż jej niedostatek, wapno bowiem spalone ma mniejszą zdolność wiązania i gorszą plastyczność niż wapno gaszone prawidłowo. Przy gaszeniu wapna średnio tłustego wrzucamy najpierw wapno w ilości około l/a objętości foli, a następnie zalewamy je wodą. Continue reading „Przy gaszeniu wapna srednio tlustego wrzucamy najpierw wapno”