Kafle dziela sie na zwykle i tzw: kwadratele

Do wyrobu kafli używa się glin zwykłych bardzo dobrze przerobionych, z domieszką szamotu, tj. miałkiego proszku uzyskiwanego z rozdrobnienia wypalonej ogniotrwałej gliny lub z tłuczonych wyrobów ogniotrwałych. Kafle formuje się ręcznie lub maszynowo na specjalnych prasach. Na powierzchnię licową kafli nakłada się warstewkę szkliwa, która po wypaleniu daje gładką i błyszczącą powierzchnię białą lub barwną. Kafle dzielą się na zwykłe i tzw: kwadratele. Continue reading „Kafle dziela sie na zwykle i tzw: kwadratele”

wyroby szamotowe

Zależnie od wyglądu zewnętrznego i dopuszczalnych różnic w wymiarach płytki terakotowe dzielą się na trzy gatunki: I, U i nr. Specjalnym rodzajem wyrobów ceramicznych są wyroby szamotowe otrzymywane z szamotu i z gliny ogniotrwałej. W grupie tej największe znaczenie ma cegła szamotowa, o wymiarach jak cegła normalna, odznaczająca się wysoką wytrzymałością, a przede wszystkim odpornością na zmiany temperatury. Cegłę tę stosuje się do budowy wielkich pieców hutniczych, jak również do zwykłych kuchen i pieców pokojowych. 4 Materiały wiążące Podstawowymi materiałami wiążącymi stosowanymi w robotach murarskich i tynkarskich, są wapno i cement. Continue reading „wyroby szamotowe”

Sposób gaszenia

Sposób gaszenia jest następujący, do foli wrzuca się bryły wapna palonego rozdrobnione do wielkości pięści, rozrzuca się je za pomocą gracy po całej powierzchni dna, a następnie zwilża się je. wodą przez polewanie konewką z sitkiem. Gdy zauważymy, że kawałki wapna zaczynają się rozpadać, doprowadzamy stopniowo dalsze porcje wody, najlepiej strumieniem z konewki. Polewając wodą wapno przerabia się bardzo ostrożnie gracą. Należy uważać, aby nie dodać za dużo wody, gdyż wapno staje się grudkowate, wodniste i źle wiąże się z piaskiem (tzw. Continue reading „Sposób gaszenia”

wzory Hazena i Slichtera

Dla celów praktycznych do obliczeń dokładniejszych od tych, dla których podstawą była wielkość k wzięta z tabl. 6-1 wystarczy korzystać ze wzorów empirycznych na określenie wielkości współczynnika filtracji. Do najczęściej stosowanych należą wzory Hazena i Slichtera. Przy stosowaniu tych wzorów uzyskuje się wyniki o dostatecznej dokładności. Wzór Hazena najczęściej jest stosowany do piasków i żwirów o średnicy ziarn w granicach 0,173,0 mm i o stosunkowo dużej jednorodności ziem. Continue reading „wzory Hazena i Slichtera”

Obliczanie ilosci wody do wypompowania z wykopów

Na przykład Lange podaje wzór C = 400 + 40 (p – 26) gdzie p – współczynnik porowatości, (l/o. Dla celów praktycznych stosuje się zwykle uproszczony wzór SIichtera, w którym opuszczono wyraz zawierający zależność od temperatury i lepkości wody, zawarty we wzorze dokładnym. Wzór uproszczony ma postać: k = 0,571 m d~o cm/sek k = 469 m dio m/dn gdzie m – współczynnik zależny od porowatości gruntu. 6. 4. Continue reading „Obliczanie ilosci wody do wypompowania z wykopów”

Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich

Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich z poddaszami pomieszczenia dla zwierząt mają od podwójną osłonę zabezpieczającą je przed promieniowaniem słonecznym. Pierwszą warstwą tego zabezpieczenia jest przekrycie na dachu, a drugą strop. Skuteczność ochrony pomieszczenia przed nadmiernymi zyskami ciepła zależna jest od wartości współczynników k tych przegród oraz od prędkości powietrza przepływającego między nimi. Dla ustalenia zależności, jakie zachodzą między tymi wielkościami, wykonane zostały obliczenia sprawdzające, w których przyjęto do danych wyjściowych projekt tuczarni dla 500 szt. Taka prędkość powietrza może pojawić się bardzo często w lecie w czasie bezwietrznej pogody i przy jednolicie nagrzanym przekryciu, a ponadto w poddaszu bez zorganizowanej wentylacji naturalnej bądź mechanicznej. Continue reading „Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich”

Dobre zapelnienie betonem deskowan jest szczególnie wazne w konstrukcjach zelbetowych o malych przekrojach takich elementów

Dobre zapełnienie betonem deskowań jest szczególnie ważne w konstrukcjach żelbetowych o małych przekrojach takich elementów, gdzie zachodzi obawa, że przy użyciu mało urabialnego betonu mogą pozostać miejsca puste, lub że wkładki stalowe zostaną niedostatecznie otoczone betonem. Szczelność betonu polega na tym, że świecy zarób ułożony w deskowaniu tworzy zwartą masę, pozbawioną całkowicie próżni, z wyjątkiem drobnych pęcherzyków powietrza, które w bardzo małej ilości przedostały się podczas mieszania. Szczelność betonu wpływa dodatnio na jego wytrzymałość; z tego względu dla osiągnięcia szczelności betony o znaczeniu konstrukcyjnym odpowiednio zagęszczamy. Po stwardnieniu betonu rozpatrywane są następujące jego własności: wytrzymałość, wodoprzepuszczaIność, ciężar objętościowy, ścieralność, przepuszczalność ciepła i dźwięków oraz odporność na działanie ognia. Wytrzymałość betonu zależy od wytrzymałości kru szywa, od jakości i ilości cementu, użytego na jednostkę objętości betonu, od ilości wody, szczelności betonu w stanie świeżym, od wieku betonu oraz od warunków atmosferycznych, w jakich następuje jego twardnienie. Continue reading „Dobre zapelnienie betonem deskowan jest szczególnie wazne w konstrukcjach zelbetowych o malych przekrojach takich elementów”

Stropy i stropodachy

Stropy i stropodachy Przekryciom nad stropami oraz stropodachom warto nadawać jasny kolor, w tonacji od białego do jasnoszarego. Najskuteczniejszym sposobem zmniejszającym zyski ciepła stropodachu jest intensywne jego zraszanie wodą. Strop pod poddaszem można zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzewaniem odpowiednio dobierając właściwą organizację wymiany powietrza na poddaszu oraz przez odpowiednie dobranie izolacji stropu i przekrycia, co zostało w punkcie 7.2.3.4 omówione. Wentylacja poddasza może być intensywna, ale, wykorzystująca tylko naturalną energię (głównie wiatru) do wymiany powietrza. W budynkach inwentarskich do około 50 m długości można ją rozwiązać poprzez usytuowanie otworów w ścianach szczytowych o powierzchni nie mniejszej niż 3 m2 na każdą stronę. Continue reading „Stropy i stropodachy”

Budownictwo wczoraj i dzis : Stadion sportowy miasta dla Kataru 2022 / Populous

Aedas / Populous Nadal trwa długa droga do Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022, ale już rozpoczęto projekt i budowę 12 stadionów.
Będziemy prezentować tyle, ile możemy, aby zobaczyć, jak będą wyglądać przyszłe stadiony.
Na początek, eksperci architektury sportowej, Populous, podzielili się z nami swoimi projektami na stadionie Sports City, położonym wzdłuż Zatoki Perskiej we wschodnim nadmorskim mieście Doha.
Więcej zdjęć i pełny opis architekta po przerwie.
Sports City Stadium, położony wzdłuż Zatoki Perskiej w wschodnim nadmorskim mieście Doha, jest jednym z 12 konceptualnych stadionów znajdujących się w zwycięskiej ofercie Pucharu Świata w Katarze. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Stadion sportowy miasta dla Kataru 2022 / Populous”