Zasady lokalizacji

Zasady lokalizacji. Parki ludowe należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do terenów mieszkaniowych miasta. Parki wypoczynkowo-spacerowe w miastach do 15 tys. mieszkańców należy lokalizować centralnie, a w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców – w taki sposób, żeby parki i zieleńce łącznie z parkami ludowymi obsługiwały równomiernie tereny mieszkaniowe. Continue reading „Zasady lokalizacji”

Tereny kultury fizycznej

Tereny kultury fizycznej. W miastach do 250 tys. mieszkańców poza boiskiem i terenami sportowymi o użytkowaniu ograniczonym (boiska przyszkolne, urządzenia sportowe przy internatach, szpitalach, w blokach mieszkalnych itp.) należy projektować na terenach osiedli tereny sportowe do użytku ogólnego, przyjmując 2,5 m2 terenów sportowych brutto (tj. boisk otwartych wraz z otaczającą zielenią) na mieszkańca. Poza terenami osiedla w granicach terenów zainwestowania miejskiego należy dodatkowo przewidzieć 2,5 m2 na mieszkańca. Continue reading „Tereny kultury fizycznej”

Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.

Według Kluckowa, artykuły wykonane z Tiokolu i Perdurenu można łatwo rozpoznać po wydzielaniu się dwutlenku siarki podczas spalania. Znaczna zawartość siarki w tych materiałach powoduje to, że posiadają one bardzo duży ciężar właściwy. Wprawdzie mają one dobrą odporność na działanie olejów i tłuszczów, ich własności mechaniczne są jednak stosunkowo słabe. Poza tym są one mało odporne na działanie ciepła, a duża zawartość siarki powoduje, że w temperaturach wynoszących około 1000C twardnieją one szybciej niż inne syntetyczne materiały. Artykuły neoprenowe można wykryć łatwo ze względu na to, że posiadają one wysoką zawartość chloru, co powoduje, że są niepalne; są one odporne na działanie benzenu, benzyny oraz olejów mineralnych, szybko jednak pęcznieją w benzolu oraz w węglowodorach chlorowanych. Continue reading „Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.”

Wiercenia badawcze gruntu

W rzeczywistości rzadko tylko można natrafić na grunty odpowiadające tym warunkom. Nawet w takich pozornie jednorodnych gruntach jak piaski – zawsze mogą istnieć okoliczności powodujące, że warunki przepływu wody przez grunt będą inne niż założone teoretycznie. Na przykład w gruntach pochodzenia osadowego może się zdarzyć, że między warstwami piasków dobrze przepuszczających wodę znajdzie się bardzo cienka, kilkumilimetrowa warstewka gruntów nieprzepuszczalnych, i wtenczas przepuszczalność jest inna niż przyjęta dla gruntu jednorodnego. Wiercenia badawcze gruntu mogą często nawet nie wykryć takiej cienkiej warstwy i dlatego ze wszystkich wzorów teoretycznych wyprowadzonych dla gruntów jednorodnych należy korzystać z pewną rozwagą. Podstawowym wzorem do określenia warunków filtracji jest wzór Darcy Q=kJFt gdzie: Q – ilość wody przepływającej przez pewien przekrój w gruntach, k – współczynnik filtracji, J = dH _ spadek hydrauliczny wyrażony różnicą naporu wody dl na drodze dl, F – pole przekroju, t – czas obserwacji. Continue reading „Wiercenia badawcze gruntu”

Obliczanie ilosci wody do wypompowania z wykopów

Na przykład Lange podaje wzór C = 400 + 40 (p – 26) gdzie p – współczynnik porowatości, (l/o. Dla celów praktycznych stosuje się zwykle uproszczony wzór SIichtera, w którym opuszczono wyraz zawierający zależność od temperatury i lepkości wody, zawarty we wzorze dokładnym. Wzór uproszczony ma postać: k = 0,571 m d~o cm/sek k = 469 m dio m/dn gdzie m – współczynnik zależny od porowatości gruntu. 6. 4. Continue reading „Obliczanie ilosci wody do wypompowania z wykopów”

Jezeli przegrody zewnetrzne podzielimy na trzy rodzaje

Jeżeli przegrody zewnętrzne podzielimy na trzy rodzaje, a mianowicie stropodach, ściany i okna, przy założeniu, że stropodach wystawiony jest na promieniowanie pionowe niezależne od kierunku, oraz przy uwzględnieniu faktu, że udział ścian w zyskach ciepła budynku nie przekracza około 10%, to tylko kierunek padania promieni słonecznych na okna decyduje o wpływie lokalizacji obiektu względem stron świata na jego zyski ciepła. Można, więc ustawić budynek zgodnie z wymaganiami okresu letniego, co często jest sprzeczne z innymi założeniami, a tym samym niemożliwe, lub, co się powszechniej stosuje, zabezpieczyć okna przed nadmiernym promieniowaniem. 7.2.2. Zabezpieczenie okien przed promieniowaniem słonecznym W Budynkach inwentarskich ze względów ekonomicznych mogą być rozpatrywane tylko zabezpieczenia proste w swoim założeniu technologicznym czy też konstrukcyjnym. To dążenie do minimalizacji kosztów poniesionych na ochronę okien przed promieniowanie m słonecznym nie oznacza, że trzeba stosować lub stosuje się rozwiązania o małej skuteczności działania. Continue reading „Jezeli przegrody zewnetrzne podzielimy na trzy rodzaje”

Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich

Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich z poddaszami pomieszczenia dla zwierząt mają od podwójną osłonę zabezpieczającą je przed promieniowaniem słonecznym. Pierwszą warstwą tego zabezpieczenia jest przekrycie na dachu, a drugą strop. Skuteczność ochrony pomieszczenia przed nadmiernymi zyskami ciepła zależna jest od wartości współczynników k tych przegród oraz od prędkości powietrza przepływającego między nimi. Dla ustalenia zależności, jakie zachodzą między tymi wielkościami, wykonane zostały obliczenia sprawdzające, w których przyjęto do danych wyjściowych projekt tuczarni dla 500 szt. Taka prędkość powietrza może pojawić się bardzo często w lecie w czasie bezwietrznej pogody i przy jednolicie nagrzanym przekryciu, a ponadto w poddaszu bez zorganizowanej wentylacji naturalnej bądź mechanicznej. Continue reading „Poddasze wentylowane w budynkach inwentarskich”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Podsumowanie AD: Biblioteki Część VI

W naszej szóstej ofercie wcześniej opisanych bibliotek mamy cztery niesamowite współczesne projekty i jeden klasyczny.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Biblioteka i centrum społeczności Surry Hills / FJMT Ten projekt znajduje się w centrum Surry Hills, na przedmieściach Sydney, którego społeczność charakteryzuje się zróżnicowanym wiekiem, dochodami i pochodzeniem kulturalnym.
Kontekst architektoniczny jest również zróżnicowany: mieszkania mieszkalne, obudowy tarasów, sklepy i lokale handlowo-przemysłowe różnią się rozmiarem, chociaż ich styl architektoniczny jest w przeważającej mierze wiktoriański (czytaj dalej.) Biblioteka Birkenhead i Civic Center / Archoffice Koncepcja architektoniczna biblioteki oparta jest na prosta opowieść o przeglądaniu starych drzew w witrynie do widoku.
w ten sposób pojęcia solidności i pustki, przezroczystości, jakości światła, wzoru i formy były brane pod uwagę i modelowane w celu informowania o różnych zagadnieniach projektowych (czytaj więcej.) Biblioteka Stanowa Queensland / Donovan Hill + Architekci Peddle Thorp Istniejąca Biblioteka Stanowa Queensland została przebudowana na obiekt ponad dwukrotnie więcej niż pierwotny rozmiar dzięki rekonfiguracji istniejącego budynku (10 000 m2) i zapewnieniu dodatkowych 12 000 m2 nowej powierzchni. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Podsumowanie AD: Biblioteki Część VI”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Polski Pawilon: Biennale Architektury w Wenecji 2010 / Agnieszka Kurant & amp; Aleksandra Wasilkowska

Maciej Landsberg Instalacja Emergency Exit, Pawilonu Polskiego na Biennale Architektury w Wenecji w 2010 roku, przez artystkę Agnieszkę Kurant i architektkę Aleksandrę Wasilkowską, ma na celu wyjście poza logikę miejskiej rzeczywistości poprzez stworzenie przenośnych otworów w przestrzeni miejskiej: między przestrzeniami miejsca niepewności i zwątpienia w nieciągłość w czasie i przestrzeni, takie jak opuszczone lub niedokończone budynki, miejsca katastrof lub wypadki, nielegalne rynki, dachy i tunele.
Tytuł odnosi się ironicznie do przepisów BHP w budynkach i przestrzeni miejskiej, które starają się planować, kontrolować ryzyko i eliminować przypadkowe i nieoczekiwane.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
.
Neonowy znak Wyjścia Awaryjnego wisi na fasadzie Pawilonu Polskiego. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Polski Pawilon: Biennale Architektury w Wenecji 2010 / Agnieszka Kurant & amp; Aleksandra Wasilkowska”