Porównanie wlasnosci fizycznych

Ilości wolnej oraz związanej siarki można oznaczać za pomocą zwykłej metody stosowanej do kauczuku wulkanizowanego. Pod działaniem ciepła na Neopren, polichlorek winylu i polichlorek winylidenu wydzielają się gazy powodujące charakterystyczne zmętnienie roztworu azotanu srebrowego, wskazujące na obecność chloru. Estry poliakrylowe podczas ogrzewania mają charakterystyczny zapach monomerów. Porównanie własności fizycznych. Porównując własności fizyczne poszczególnych materiałów dochodzi się do wniosku, że niektóre z nich różnią się od siebie w dużym stopniu. Continue reading „Porównanie wlasnosci fizycznych”

Metody analityczne

W związku z tym ciekawe jest porównanie współczynników załamania światła różnych materiałów. Ciekawe jest zachowanie się tych materiałów w świetle ultrafioletowym Inną cechą charakterystyczną dla poszczególnych materiałów jest period identyczności uzyskany na rentgenogramie wyciągniętej próbki. Wielkości te dają pewne pojęcie o strukturze badanego materiału; na ich podstawie można identyfikować związki wielkocząsteczkowe, Metody analityczne. Identyfikacja oraz określenie zawartości kauczuków syntetycznych w mieszankach wulkanizowanych jest bardzo trudnym problemem. Ponieważ zwykłe metody analityczne w tym wypadku zawodzą, przystąpiono do opracowania nowych metod odpowiednich dla tego typu materiałów. Continue reading „Metody analityczne”

W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartosc fosforu w kauczukach syntetycznych jest mala i wynosi zaledwie okolo 20 czesci na milion.

Z zestawienia wynika, że zawartość fosforu w różnych odmianach kauczuku naturalnego waha się w dość dużych granicach, wszystkie jednak odmiany mają wspólną cechę – dużą zawartość fosforu (około 400 części na milion). W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartość fosforu w kauczukach syntetycznych jest mała i wynosi zaledwie około 20 części na milion. Na podstawie więc dokładnej analizy na fosfor można by określić w badanej próbce stosunek zawartości kauczuku naturalnego do syntetycznego. Ponieważ fosfor można oznaczyć z dość dużą dokładnością, można by go wziąć za miarę zawartości kauczuku w różnych jego mieszankach. Mimo różnej zawartości fosforu w kauczukach naturalnych można jednak określić, jak to podaje poniższe zestawienie, z jakiego rodzaju materiałem ma się do czynienia. Continue reading „W porównaniu z kauczukiem naturalnym zawartosc fosforu w kauczukach syntetycznych jest mala i wynosi zaledwie okolo 20 czesci na milion.”

WPLYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPLA

WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPŁA 7.2.1. Lokalizacja budynku względem stron świata Tradycyjnie zalecane obecnie ustawienie budynków, W tym i inwentarskich, przewiduje skierowanie ich osią w kierunku północ – południe, to znaczy oknami umieszczonymi w ścianach podłużnych i skierowanymi w stronę wschodnią i zachodnią. Obecna tradycja projektowa dopuszcza również odchylenie osi budynku od kierunku północ południe w granicach kilku procent. Doniesienia zagraniczne podają również propozycje ustawienia budynków, których okna skierowane są tylko w jedną stron. Określenie, że budynek zwrócony jest ścianą podłużną w kierunku północnym informuje, że jego druga ściana podłużna jest skierowana w kierunku południowym, a ściany szczytowe w kierunkach wschodnim i zachodnim. Continue reading „WPLYW POSZCZEGÓLNYCH FORM ZABEZPIECZENIA NA ZMNIEJSZENIE ZYSKÓW CIEPLA”

Otwieranie okien

Otwieranie okien Najprostszym sposobem zabezpieczenia okien przed nadmiernymi zyskami ciepła w okresie lata jest ich otwieranie, a ściślej zmniejszenie ilości oszklenia, powodującego tzw. efekt szklarniowy. W wynikach tych istnieje, co prawda pewne uproszczenie, będące rezultatem pominięcia promieniowania całkowitego dostającego się do pomieszczenia przez otwarte okna, ale na pewno odzwierciedlają one w pełni likwidację• efektu szklarniowego. Przedstawione na tym rysunku dane dotyczące ściany podłużnej ustawionej w innym kierunku mają charakter analogiczny do wyżej opisanego przykładu, z tym, że dla innych ustawień budynku względem stron świata, maksymalne (przy zamkniętych oknach) udziały zysków ciepła są znacznie niższe. Są to średnie wartości strumienia energii cieplnej, który dostaje się przez okna w czasie jednej godziny do pomieszczenia dla trzody chlewnej. Continue reading „Otwieranie okien”

Oslony okien Stosunkowo prostym sposobem zabezpieczania okna przed promieniami slonecznymi sa zaluzje

Osłony okien Stosunkowo prostym sposobem zabezpieczania okna przed promieniami słonecznymi są żaluzje, gdyż nie naruszają one konstrukcji przegród, a wymagają tylko odpowiednich nakładów finansowych. 7.2.2.3. Zadaszenie okien Zadaszenie okien powoduje cień na oknie, a tym samym ograniczenie penetracji bezpośredniego promieniowania słonecznego. Rozpatrzony został wpływ zadaszenia nad oknami o wysięgu 0,-3 m, 0,4,m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m i 0,8 m wyniki badań sprawdzających zostały przedstawione na rys. 7.7 i 7.8 Wszystkie one udowadniają, że zadaszenie m wpływ na zmniejszenie zysków ciepła, ale w stopniu znacznie mniejszym niż otwieranie okien i stosowanie żaluzji zewnętrznych. Continue reading „Oslony okien Stosunkowo prostym sposobem zabezpieczania okna przed promieniami slonecznymi sa zaluzje”

Wysokosc i statecznosc cieplna pomieszczen

Wysokość i stateczność cieplna pomieszczeń 7.2.5.1. Wysokość pomieszczenia wysokość pomieszczenia ma również wpływ na temperaturę powietrza wewnętrznego w strefie przebywania zwierząt. Wynika to z zasady konwekcji, dzięki której ciepłe powietrze przemieszcza się do góry, zimne powietrze spływa na dół, powodując zróżnicowanie temperaturowe powietrza wewnętrznego w pionie danego wnętrza. Przebiegi rozkładów tej temperatury w poszczególnych typach budynków inwentarskich są w niewielkim stopniu rozeznane, przy czym w znikomym stopniu dla okresu lata. Tym samym wpływ zwiększenia wysokości obiektów na temperaturę w budynkach inwentarskich w lecie nie został jednoznacznie ustalony. Continue reading „Wysokosc i statecznosc cieplna pomieszczen”

Budownictwo wczoraj i dzis : Aktualizacja: Five Franklin Place / UNStudio

Kiedy Ben van Berkel z UNStudio po raz pierwszy zaprezentował swoją wizję gry Pięć Franklin Place , kunsztowna fasada warstwowych pasków zapewniła dynamiczny obraz tego, jak może wyglądać najnowsza kreacja TriBeCa.
Współczesne spojrzenie na tradycyjne metalowe fasady z 19 wieku, 20-piętrowa wieża mieszkalna zawiera szereg metalowych zakazów, które stały się znakiem rozpoznawczym budynku.
Czarne falujące linie służyły nie tylko jako estetyka, ponieważ rozgałęziały się od pionowej płaszczyzny budynku, by stać się przestrzennymi bytami.
zapewnienie balkonów dla mieszkańców, a nawet podwójne funkcjonowanie jako ekrany przeciwsłoneczne.
Jednak, jak Liana Grey podzieliła się z ArchRecord, artystyczna wizja van Berkela może szybko doprowadzić do haultu. Continue reading „Budownictwo wczoraj i dzis : Aktualizacja: Five Franklin Place / UNStudio”

Scieralnosc betonu odgrywa powazna role w takich elementach jak podlogi

Ścieralność betonu odgrywa poważną rolę w takich elementach jak podłogi, stopnie schodów, silosy, płyty chodnikowe, kostka drogowa. Na skutek przesuwania się po tych elementach obciążenia ruchomego następuje ścieranie się powierzchni betonu. Uzyskanie mniejszej ścieralności, a więc uodpornienie betonu na ścieranie osiąga się przez: c) stosowanie betonów tłustych o większej przyczepności, utrudniającej odrywanie się ziarn kruszywa od ścieranej powierzchni; d) użycie kruszywa ze skał o strukturze drobnoziarnistej, jak granit lub bazalt, wykazujących większą odporność na ścieranie. Nie należy stosować do jednego i tego samego elementu – np. podłogi, płyty chodnikowej – kruszywa z różnych skał, gdyż jednorodność betonu odgrywa dużą rolę; . Continue reading „Scieralnosc betonu odgrywa powazna role w takich elementach jak podlogi”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Polski Pawilon: Biennale Architektury w Wenecji 2010 / Agnieszka Kurant & amp; Aleksandra Wasilkowska

Maciej Landsberg Instalacja Emergency Exit, Pawilonu Polskiego na Biennale Architektury w Wenecji w 2010 roku, przez artystkę Agnieszkę Kurant i architektkę Aleksandrę Wasilkowską, ma na celu wyjście poza logikę miejskiej rzeczywistości poprzez stworzenie przenośnych otworów w przestrzeni miejskiej: między przestrzeniami miejsca niepewności i zwątpienia w nieciągłość w czasie i przestrzeni, takie jak opuszczone lub niedokończone budynki, miejsca katastrof lub wypadki, nielegalne rynki, dachy i tunele.
Tytuł odnosi się ironicznie do przepisów BHP w budynkach i przestrzeni miejskiej, które starają się planować, kontrolować ryzyko i eliminować przypadkowe i nieoczekiwane.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
.
Neonowy znak Wyjścia Awaryjnego wisi na fasadzie Pawilonu Polskiego. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Polski Pawilon: Biennale Architektury w Wenecji 2010 / Agnieszka Kurant & amp; Aleksandra Wasilkowska”