Etyloceluloze mozna z latwoscia zamieniac w material termoplastyczny o wlasnosciach kauczuku

Do najbardziej charakterystycznych cech etylocelulozy należy to, że rozpuszcza się ona łatwo w gorących żywicach, olejach,woskach,plastyfikatorach oraz ich mieszaninach. Dzięki tej własności można sporządzać z niej mieszanki termoplastyczne, które w stanie stopnionym mogą być używane do wyrobu syntetycznych klejów do powlekania itp. Bardzo cenną zaletą etylocelulozy jest jej wyjątkowo dobra stabilność cieplna. Umożliwia to wykorzystanie w całej pełni jej własności termoplastycznych, co nie jest możliwe w wypadku polichlorku winylu. O jej dużej cieplnej stabilności świadczy fakt, że etylocelulozę można stapiać z wielu olejami i woskami. Continue reading „Etyloceluloze mozna z latwoscia zamieniac w material termoplastyczny o wlasnosciach kauczuku”

Oznaczanie fosforu odbywa sie na drodze kolorymetrycznej

Przystępując do analizy próbki badanego materiału trzeba przede wszystkim usunąć wszystkie uboczne składniki zawierające fosfor, jak np. plastyfikatory, tkaninę, kord itd. Podczas próbnych analiz stwierdzono, że włókna naturalne, jak bawełna itp. , zawierają dużo fosforu, zawartość zaś fosforu we włóknach syntetycznych jest mała. Materiały te usuwa się z próbki za pomocą nadmiaru amoniakalnego roztworu miedzi. Continue reading „Oznaczanie fosforu odbywa sie na drodze kolorymetrycznej”

Wiercenia badawcze gruntu

W rzeczywistości rzadko tylko można natrafić na grunty odpowiadające tym warunkom. Nawet w takich pozornie jednorodnych gruntach jak piaski – zawsze mogą istnieć okoliczności powodujące, że warunki przepływu wody przez grunt będą inne niż założone teoretycznie. Na przykład w gruntach pochodzenia osadowego może się zdarzyć, że między warstwami piasków dobrze przepuszczających wodę znajdzie się bardzo cienka, kilkumilimetrowa warstewka gruntów nieprzepuszczalnych, i wtenczas przepuszczalność jest inna niż przyjęta dla gruntu jednorodnego. Wiercenia badawcze gruntu mogą często nawet nie wykryć takiej cienkiej warstwy i dlatego ze wszystkich wzorów teoretycznych wyprowadzonych dla gruntów jednorodnych należy korzystać z pewną rozwagą. Podstawowym wzorem do określenia warunków filtracji jest wzór Darcy Q=kJFt gdzie: Q – ilość wody przepływającej przez pewien przekrój w gruntach, k – współczynnik filtracji, J = dH _ spadek hydrauliczny wyrażony różnicą naporu wody dl na drodze dl, F – pole przekroju, t – czas obserwacji. Continue reading „Wiercenia badawcze gruntu”

Oslony okien Stosunkowo prostym sposobem zabezpieczania okna przed promieniami slonecznymi sa zaluzje

Osłony okien Stosunkowo prostym sposobem zabezpieczania okna przed promieniami słonecznymi są żaluzje, gdyż nie naruszają one konstrukcji przegród, a wymagają tylko odpowiednich nakładów finansowych. 7.2.2.3. Zadaszenie okien Zadaszenie okien powoduje cień na oknie, a tym samym ograniczenie penetracji bezpośredniego promieniowania słonecznego. Rozpatrzony został wpływ zadaszenia nad oknami o wysięgu 0,-3 m, 0,4,m, 0,5 m, 0,6 m, 0,7 m i 0,8 m wyniki badań sprawdzających zostały przedstawione na rys. 7.7 i 7.8 Wszystkie one udowadniają, że zadaszenie m wpływ na zmniejszenie zysków ciepła, ale w stopniu znacznie mniejszym niż otwieranie okien i stosowanie żaluzji zewnętrznych. Continue reading „Oslony okien Stosunkowo prostym sposobem zabezpieczania okna przed promieniami slonecznymi sa zaluzje”

Beton jest jedna z odmian sztucznych kamieni

Beton jest jedną z odmian sztucznych kamieni, zastępujących w konstrukcjach budowlanych kamienie naturalne znajdujące się w przyrodzie. Wytwarzanie betonu polega na zmieszaniu w odpowiedniej proporcji cementu, wody oraz kruszywa. Cement łączy się chemicznie z wodą, następują procesy wiązania i twardnienia, w wyniku których otrzymuje się twardą i wytrzymałą masę. Możemy powiedzieć, że cement i woda, chemicznie związane ze sobą, są spoiwem, łączącym ziarna kruszywa w jedną zwartą całość, podobnie jak np. lepiszcze piaskowca mają okruchy kamienne między sobą tworząc pokłady skalne. Continue reading „Beton jest jedna z odmian sztucznych kamieni”

Nowoczesna architektura : Lupa Zwycięzcy Konkursu Elementy Naturalne i Technologiczne / IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI

Dzięki uprzejmości IVANISIN.
KABASHI.
ARHITEKTI IVANISIN.
KABASHI.
Firma ARHITEKTI wygrała otwarty międzynarodowy konkurs na interwencję projektową w rzece Piva w Mratinje, Czarnogóra w 2009 roku. Continue reading „Nowoczesna architektura : Lupa Zwycięzcy Konkursu Elementy Naturalne i Technologiczne / IVANIŠIN. KABASHI. ARHITEKTI”

Architektura: WIDEO: Architektura federalna

Demokratyczny przez projekt to krótki film, wyprodukowany przez General Services Administration i opowiadany przez Luke Russert, który zajmuje się kwestią architektury federalnej.
Budynki zaprojektowane dla rządu zazwyczaj mają znaną estetykę.
Waszyngton, DC, jest zdominowany przez architekturę neoklasyczną, opierając się na konotacjach starożytnych greckich i rzymskich forów i świątyń jako symbolu demokracji.
Ale utrwalają poczucie dominacji i formalności.
Większość tych budynków. Continue reading „Architektura: WIDEO: Architektura federalna”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Nowy konkurs Stanów Zjednoczonych Sądu Konkursowego / Yazdani Studio of Cannon Design

Dzięki uprzejmości Yazdani Studio of Cannon Design Yazdani Studio of Cannon Design i Gruen Associates podzielili się z nami swoją drugą propozycją na bardzo oczekiwany konkurs na projekt i budowę nowego sądu w Los Angeles w Kalifornii.
Zaprojektowany jako ikona w panoramie miasta, trójkątny monolit zapewnia zrównoważony, XXI-wieczny budynek sądu, który ucieleśnia demokratyczne cechy godności, wzrostu, przejrzystości, otwartości i dostępności.
Gmach sądu w Los Angeles, dzielnica historyczna Broadway i wzgórze Bunker Hill znajdują się w kluczowym punkcie, a budynek sądu o powierzchni 550 000 stóp kwadratowych otoczony jest bujną przestrzenią obywatelską, która odgrywa ważną rolę w istniejącym krajobrazie.
Przeczytaj opis architekta po przerwie.
Historycznie projekt amerykańskich sądów celebrował ideały sprawiedliwości i równości pod prawem i zachęcał do otwartego udziału społeczeństwa w procesie demokratycznym. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Nowy konkurs Stanów Zjednoczonych Sądu Konkursowego / Yazdani Studio of Cannon Design”

Magazyn architektoniczny : AIA wprowadza na rynek mapę drogową do zdrowego projektu

Lokalni liderzy: Zdrowsze społeczności dzięki projektowaniu; za pośrednictwem AIA AIA dołącza do wielu innych agencji miejskich w promowaniu zdrowych społeczności dzięki inteligentnym projektom.
Nowy dokument: Lokalni Liderzy: Zdrowsze Społeczności poprzez Projekt to seria wytycznych, które oferują architektom i projektantom konkretne metody projektowania budynków i społeczności, które zachęcają do zdrowego stylu życia.
Dowiedz się więcej po przerwie.
Wytyczne są dwojakie.
Z jednej strony odnoszą się do fizycznej jakości budynków: dostępu do światła słonecznego, jakości powietrza w pomieszczeniach, gospodarowania odpadami, zużycia energii i czystych materiałów. Continue reading „Magazyn architektoniczny : AIA wprowadza na rynek mapę drogową do zdrowego projektu”