Sposoby wyznaczania wspólczynnika filtracji gruntu

Sposoby wyznaczania współczynnika filtracji gruntu Istnieje kilka metod służących do wyznaczania wielkości współczynnika filtracji dla celów praktycznych. Dokładne wyznaczenie wielkości k jest możliwe tylko dla zupełnie jednorodnych gruntów; inaczej należy się liczyć, że wyniki obliczeń wykonanych na podstawie naj dokładniejszych nawet metod określenia współczynnika filtracji mogą się znacznie różnić od rzeczywistości. Do metod określających k z dokładnością wystarczającą dla celów praktycznych należy metoda próbnego pompowania. Wymaga ona jednak wcześniejszej budowy studni i otworów obserwacyjnych, co czasem jest nieuniknione do wykonania projektu organizacji odwodnienia wykopów kanalizacyjnych. Dla gruntów o dużej jednorodności wielkość k można również wyznaczyć laboratoryjnie. Opisy różnych metod zawarte są w podręcznikach hydrauliki, hydrologii i mechaniki gruntów. [więcej w: butelki do wina, skrzynia do gaszenia wapna, posadzki jastrychowe ]

Powiązane tematy z artykułem: butelki do wina posadzki jastrychowe skrzynia do gaszenia wapna