Przy zwiekszeniu predkosci przeplywu powietrza w otworach wywiewnych i nawiewnych do wartosci okolo-1 m/s

Przy zwiększeniu prędkości przepływu powietrza w otworach wywiewnych i nawiewnych do wartości około-1 m/s , co odpowiada korzystnym warunkom przy niezorganizowanej wymianie powietrza lub przeciętnym warunkom w przypadku zorganizowanej naturalnej wymiany powietrza, w znaczny sposób zmniejszają się wartości Q: – dla otworu o powierzchni 0,5 m2 wartość IQ waha się od około 120 do około 30 w/m2, – dla otworu o powierzchni 1,0 m2 wartość Q wynosi od około 60 do około 15 W/m, – dla otworu o powierzchni 2,0 m2 wartość Q równa jest od około 30 do około 7 w/m2 Zwiększenie prędkości przepływu powietrza z wartości 1 m/s do wartości 3 m/s, co odpowiada działaniu wentylacji mechanicznej lub dobremu działaniu wentylacji naturalnej, wpływa na znaczne obniżenie wartości Q: 7.2.4. Wentylacja Jednym z czynników zmniejszających nadmierny wzrost temperatury w pomieszczeniach dla zwierząt jest prawidłowo wykonana ich wentylacja. W okresie lata wentylacji pomieszcze ń dla zwierząt stawiane są dwa wymagania. Dotyczą one: – prawidłowości przepływu strug powietrza przez pomieszczenie: – wielkości strumienia powietrza. Przepływ strug powietrza w obiektach hodowlanych powinien być taki, aby cała masa powietrza wentylacyjnego przepływała przez strefę przebywania zwierząt, to znaczy bezpośrednio w dolnej części pomieszczenia. Ponadto w miarę możliwości można zalecić skierowanie całości lub części powietrza zewnętrznego na głowy zwierząt. Zasady ustalania wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego wprowadzanego do pomieszczenia w okresie lata, jak również zasady prawidłowych rozwiązań instalacji wentylacyjnych zostały omówione szerzej w rozdz. 4. [więcej w: olx kętrzyn, pielęgnacja drzew, gaszenie wapna ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna olx kętrzyn pielęgnacja drzew