Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach

Pompy umieszczone poza wykopem w specjalnie wykonanych studniach Wykopy do budowy urządzeń kanalizacyjnych mogą mieć różny kształt w planie. Dla budowy zwykłych kanałów wykopy mają kształt wydłużony, przy nieznacznej szerokości wykopu w stosunku do jego długości. Przy budowie niektórych specjalnych budowli, jak np. podziemnych pompowni lub zbiorników – kształt wykopu jest często zbliżony do prostokąta o większym stosunku szerokości do długości. W każdym z wymienionych wyżej przypadków w inny sposób należy projektować odwodnienie gruntu. [patrz też: Paletyzatory, wzorcowanie termometrow, drzwi do kabiny prysznicowej ]

Powiązane tematy z artykułem: drzwi do kabiny prysznicowej Paletyzatory wzorcowanie termometrow