Po wykonaniu obliczen doplywu wody do wykopu

Korzystając ze wzoru na wydatek najlepiej jest przyjmować S, H i x w metrach, k w misek, wówczas q otrzymamy w m-/sek. Empiryczny wzór Sicnarsita był wyprowadzony dla zasięgu depresji przy studniach, przyjmując go do obliczenia dopływu wody do wykopu podłużnego (rowu) popełniamy pewien błąd, który jednak nie przekracza wielkości dopuszczalnej dla względów praktycznych. Do wyznaczenia wielkości x można również dobrze posłużyć -się praktycznie sprawdzonym wzorem Kusakina (przy gruntach piaszczystych) x= 2H YkH wymiar x otrzymamy w metrach, jeżeli H będzie podane również w metrach a k w metrach na dobę. Po wykonaniu obliczeń dopływu wody do wykopu, należy dobrać liczbę oraz odpowiednią wydajność pomp, potrzebnych do odwodnienia wykopu. Ponieważ, jak to już było wyżej kilkakrotnie wspomniane, niektóre wartości użyte we wzorach są wielkościami przybliżonymi, należy liczyć się z koniecznością posiadania zapasu pomp, w przypadku jeśliby rzeczywista ilość wody była większa niż wyliczona. 6. 4. 2. [patrz też: mrówka kowalewo pomorskie, piec wolnostojący z płaszczem wodnym, gaszenie wapna ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna mrówka kowalewo pomorskie piec wolnostojący z płaszczem wodnym