Pasma spacerowe z drzewami

Pasma spacerowe z drzewami, trawnikami, kwietnikami, położone wzdłuż większych arterii komunikacyjnych, wybrzeży, skarp widokowych, zwiemy bulwarami, promenadami, deptakami. Mogą one mieć znaczną szerokość. Chodniki wśród zieleńców mają często utrwaloną nawierzchnię oraz wiele ławek. Parki dydaktyczne związane z kultywowaniem roślin lub utrzymywaniem specjalnych lub rzadkich gatunków zwierząt. Mogą one być projektowane w większych miastach jako ogrody zoologiczne lub botaniczne i często są związane z : wyższymi uczelniami rolniczymi; w mniejszych miastach zadanie tych ogrodów może spełnić ogród jednej re szkół. Zieleń poza terenami osiedlowymi. Do zieleni tej należą pracownicze ogrody działkowe i cmentarze. Ogrody działkowe mają rejon obsługi do 2 km. Zapotrzebowanie terenu w miastach do 50 000 mieszkańców wynosi 7,5-;-.10,0 .m2 na mieszkańca, w miastach większych 5-;-.7,5 m-. W miastach do 150 tys. mieszk. projektuje się jeden cmentarz i ewentualnie kilka w miastach większych, przyjmując wg normy 3-;-.4 m2 na mieszkańca. Przy wyborze terenu na cmentarz należy uwzględnić walory krajobrazowe, warunki otoczenia, a także względy zdrowotne. Prawo zezwala na zmianę cmentarzy na parki po upływie 50 lat od zakazu grzebania. [patrz też: schody zabiegowe projektowanie , pielęgnacja drzew , mrówka kraśnik  ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kraśnik pielęgnacja drzew schody zabiegowe projektowanie