Para COD

Para COD. Ciekawe produkty otrzymano w dziedzinie poliestrów. Do tych żywic należy grupa materiałów znana pod nazwą Paracon, Z. żywic tych jedynie Paraplex X 100 posiada obecnie pewne znaczenie. Materiał ten odznacza się dobrą odpornością na działanie olejów oraz benzyny; pod tym względem można go porównać z materiałami grupy Perbunanu. Z kwasów dwuzasadowych ą cząsteczce zbudowanej w postaci długiego łańcucha otrzymuje się Paracony, które kruszą się w niskiej temperaturze, przy użyciu zaś kwasów o krótkim łańcuchu i o dużym stosunku tlenu do węgla otrzymuje się produkty odporne na działanie olejów. Jest to materiał żółty, podobny do wosku, o ciężarze właściwym 1,08, posiadający charakterystyczny słodkawy zapach. Ma on dość wyraźnie określoną temperaturę topnienia wynoszącą około 40 oC; z tych względów materiał ten należy magazynować z dużą ostrożnością. Rozpuszcza się on w większości organicznych rozpuszczalników, jak np. w benzenie oraz w innych aromatycznych rozpuszczalnikach, w chloroformie, dwu chlorku etylenu itp. Przy sporządzaniu mieszanek napotyka się na trudności, gdyż materiał ten ma skłonność do przylegania do walców. Jako napełniacz stosuje się głównie kredę zwykłą lub kredę preparowaną; do mieszanek sporządzonych z tej żywicy nie używa się sadzy. W celu ułatwienia procesu przerobu . dodaje się do mieszanki około 1%. wosku parafinowego. [hasła pokrewne: gaszenie wapna , olx ruda śląska , posadzki jastrychowe ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna olx ruda śląska posadzki jastrychowe