Neopren zawiera chlor, który mozna wykryc w prosty sposób

Neopren zawiera chlor, który można wykryć w prosty sposób, Perbunan zaś – duże ilości azotu. Najszerzej jednak stosowanym kauczukiem syntetycznym jest GR-S lub Buna S. Materiały te są czystymi węglowodorami, zachowują się podobnie jak kauczuk naturalny i analiza nie wykazuje żadnych widocznych różnic między tymi materiałami. Porównanie własności czystych materiałów. W przeciwieństwie do identyfikacji mieszanek rozróżnianie czystych materiałów (bez napełniaczy) nie nastręcza większych trudności. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż polimerów tych nie stosuje się w stanie czystym. Wiele materiałów można rozpoznać już na podstawie ich wyglądu i zapachu. Na pewną trudność napotyka się w grupie elastomerów obejmującej kopolimery butadienu ze styrenem oraz kopolimery butadienu z nitrylem kwasu akrylowego. Kauczuki otrzymywane z kopolimerów butadienu z nitrylem kwasu akrylowego o tyle jest łatwiej rozpoznać, że zawierają duże ilości azotu, który można oznaczyć zwykłą standardową metodą Kjehldala. Tioplasty można odróżnić na podstawie ich zapachu oraz na podstawie wydzielania się siarkowodoru podczas ogrzewania . . [hasła pokrewne: gaszenie wapna , olx ruda śląska , posadzki jastrychowe ]

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna olx ruda śląska posadzki jastrychowe