wyroby szamotowe

Zależnie od wyglądu zewnętrznego i dopuszczalnych różnic w wymiarach płytki terakotowe dzielą się na trzy gatunki: I, U i nr. Specjalnym rodzajem wyrobów ceramicznych są wyroby szamotowe otrzymywane z szamotu i z gliny ogniotrwałej. W grupie tej największe znaczenie ma cegła szamotowa, o wymiarach jak cegła normalna, odznaczająca się wysoką wytrzymałością, a przede wszystkim odpornością na zmiany temperatury. Cegłę tę stosuje się do budowy wielkich pieców hutniczych, jak również do zwykłych kuchen i pieców pokojowych. 4 Materiał...

Wlasciwa kompozycja urbanistyczna

Właściwa kompozycja urbanistyczna powinna połączyć wzajemny układ obu kategorii zieleni, unikając zarówno przesadnego skupienia, jak i przesadnego rozproszenia terenów zieleni. Niewskazana jest zbyt peryferyjna lokalizacja parków kultury. Natomiast pożądane jest łączenie rozproszonej zieleni w ciągi zielone tworzące długie pasma przenikające z peryferii do centrum miasta. Służą one często za ciągi piesze, łączące poszczególne dzielnice. Charakterystyka poszczególnych rodzajów terenów zieleni Parki spacerowo-wypoczynkowe są przeznac...

Sposoby wyznaczania wspólczynnika filtracji gruntu

Sposoby wyznaczania współczynnika filtracji gruntu Istnieje kilka metod służących do wyznaczania wielkości współczynnika filtracji dla celów praktycznych. Dokładne wyznaczenie wielkości k jest możliwe tylko dla zupełnie jednorodnych gruntów; inaczej należy się liczyć, że wyniki obliczeń wykonanych na podstawie naj dokładniejszych nawet metod określenia współczynnika filtracji mogą się znacznie różnić od rzeczywistości. Do metod określających k z dokładnością wystarczającą dla celów praktycznych należy metoda próbnego pompo...

Kokaina i tytoń a ryzyko poronień samoistnych ad 5

Analiza widmowa w podczerwieni. Duże zainteresowanie wzbudziło ostatnio zastosowanie spektroskopii w zakresie promieni podczerwonych do identyfikacji oraz do analizy związków organicznych. Barnes, Whiliams, Davis oraz Giesecke wykazali, że absorpcja promieni podczerwonych posiada dwie charakterystyczne cechy, które mogą być podstawą analizy spektralnej. Widmo absorpcji w podczerwieni przedstawia się graficznie w postaci krzywej wyrażającej zależność pomiędzy częstotliwością a procentem przepuszczanych promieni świetlnych. Widmo to jest czymś...

Najnowsze zdjęcia w galerii e-rekuperacja.info:

331#bricoman poznań , #piec wolnostojący z płaszczem wodnym , #bricomarche szamotuły , #butelki do wina , #mrówka kowalewo pomorskie , #gaszenie wapna , #olx ruda śląska , #posadzki jastrychowe , #ogród dla leniwych , #tapeta magnetyczna ,