Vulcapren A - czyli SRE

Vulcapren A - czyli SRE . Vulcapren A jest to specjalny typ kauczuku syntetycznego. Jest to materiał o jasnym zabarwieniu przypominający po przerąbce na walcach kauczuk krepowy. Posiada on dobrą przyczepność, jego zaś ciężar właściwy wynosi 1,15. Skład Vulcaprenu A nie został dotychczas ujawniony. Wiadomo tylko, że różni się tym od kopolimerów butadienu, że do jego wulkanizacji nie stosuje się siarki. Magazynowany może być tylko w ciągu...

Perbunan (kopolimer butadienu z akrylonitrylem) posiada ciezar wlasciwy 0,92

Perbunan (kopolimer butadienu z akrylonitrylem) posiada ciężar właściwy 0,92; zawartość azotu waha się w granicach od 6,7 do 7,3%; w przeciwieństwie do kauczuku naturalnego oraz do kauczuków syntetycznych jest rozpuszczalny w ketonach (w acetonie), podczas spalania zaś wydziela zapach bardziej aromatyczny niż kauczuk naturalny; zapach ten można łatwo odróżnić od zapachu, jaki daje paląca się Buna S lub Buna SS. Polimery chloroprenu, jak Neopren lub Sow...

Analiza widmowa w podczerwieni

Analiza widmowa w podczerwieni. Duże zainteresowanie wzbudziło ostatnio zastosowanie spektroskopii w zakresie promieni podczerwonych do identyfikacji oraz do analizy związków organicznych. Barnes, Whiliams, Davis oraz Giesecke wykazali, że absorpcja promieni podczerwonych posiada dwie charakterystyczne cechy, które mogą być podstawą analizy spektralnej. Widmo absorpcji w podczerwieni przedstawia się graficznie w postaci krzywej wyrażającej zależność pomi...

Aksjomijna dysjunkcja. Nowatorska zmiana strukturalna, która powoduje słabo odwracalne spowolnienie przewodnictwa nerwowego u szczurów spontanicznie chorych na cukrzycę.

Dzięki uprzejmości Arthura Totha W konkursie Arthura Totha, A Room for London, głównym bodźcem do zastosowania geometrii obliczeniowej jest łatwość wprowadzania do projektowania wspomaganego komputerowo, a przede wszystkim do produkcji. Ten geometryczny algorytm obliczeniowy prowadzi do zrównoważonego podziału zewnętrznej powłoki pokoju, a także do dopasowania spójnej organizacji przestrzeni wewnątrz. Zagadnienia planimetryczne również podpiszą t...

Najnowsze zdjęcia w galerii e-rekuperacja.info:

331#gaszenie wapna , #olx ruda śląska , #posadzki jastrychowe , #ogród dla leniwych , #tapeta magnetyczna , #oim forum , #mrówka kościerzyna , #wanna dla dwojga , #kompozycja urbanistyczna , #schody zabiegowe projektowanie ,