Wedlug Kluckowa, artykuly wykonane z Tiokolu i Perdurenu mozna latwo rozpoznac po wydzielaniu sie dwutlenku siarki podczas spalania.

Według Kluckowa, artykuły wykonane z Tiokolu i Perdurenu można łatwo rozpoznać po wydzielaniu się dwutlenku siarki podczas spalania. Znaczna zawartość siarki w tych materiałach powoduje to, że posiadają one bardzo duży ciężar właściwy. Wprawdzie mają one dobrą odporność na działanie olejów i tłuszczów, ich własności mechaniczne są jednak stosunkowo słabe. Poza tym są one mało odporne na działanie ciepła, a duża zawartość siarki powoduje, że w temperaturach wynoszących około 1000C twardnieją one szybciej niż inne syntetyczne materiały. Artykuł...

Barwa wapna palonego

Barwa wapna palonego zależy od domieszek i zanieczyszczeń. Im czystsze jest wapno, tym bielsza jest jego barwa. Wapno zanieczyszczone domieszką żelaza ma barwę żółtawą. Gaszenie wapna palonego odbywa się ręcznie lub mechanicznie. Gaszenie ręczne wykonuj e się w skrzyni drewnianej zwanej folą. Pośrodku jednego z krótszych boków foli znajduje się otwór zaopatrzony w zasuwę i siatkę z drutu o prześwicie oczek około 2 mm oraz koryto spustowe. Dno skrzyni ma niewielki spadek w stronę otworu spustowego. Przy gaszeniu wapna przeznaczonego do tynku wskaza...

Analiza widmowa w podczerwieni

Analiza widmowa w podczerwieni. Duże zainteresowanie wzbudziło ostatnio zastosowanie spektroskopii w zakresie promieni podczerwonych do identyfikacji oraz do analizy związków organicznych. Barnes, Whiliams, Davis oraz Giesecke wykazali, że absorpcja promieni podczerwonych posiada dwie charakterystyczne cechy, które mogą być podstawą analizy spektralnej. Widmo absorpcji w podczerwieni przedstawia się graficznie w postaci krzywej wyrażającej zależność pomiędzy częstotliwością a procentem przepuszczanych promieni świetlnych. Widmo to jest czymś wyłącznym i charakt...

Jak wykazaly badania, pekniecie to w zasadzie nie powinno nastapic

Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych i główne wzory do obliczania odwodnienia wykopów Ruch wody w gruncie powstały wskutek istnienia różnicy naporu wody na pewnej odległości nazywa się filtracją. Warunkiem takiego ruchu musi być wymieniona wyżej różnica naporów, z drugiej zaś strony, jeśli taka różnica naporów istnieje, to musi również istnieć filtracja. Zjawisko ruchu wody w gruncie było obserwowane i badane od dawna, znanych jest również wiele wzorów określających filtrację. Wszystkie badania i wszystkie wyprowadzone wzory zakładały je...

Najnowsze zdjęcia w galerii e-rekuperacja.info:

331#gaszenie wapna , #olx ruda śląska , #posadzki jastrychowe , #ogród dla leniwych , #tapeta magnetyczna , #oim forum , #mrówka kościerzyna , #wanna dla dwojga , #kompozycja urbanistyczna , #schody zabiegowe projektowanie ,