Obliczanie ilosci wody do wypompowania z wykopów

Na przykład Lange podaje wzór C = 400 + 40 (p - 26) gdzie p - współczynnik porowatości, (l/o. Dla celów praktycznych stosuje się zwykle uproszczony wzór SIichtera, w którym opuszczono wyraz zawierający zależność od temperatury i lepkości wody, zawarty we wzorze dokładnym. Wzór uproszczony ma postać: k = 0,571 m d~o cm/sek k = 469 m dio m/dn gdzie m - współczynnik...

zdolnosc filtracyjna

Jest to tzw. średnica miarodajna dlO. Stwierdzono bowiem na podstawie wielu obserwacji, że o przepuszczalności ogólnej gruntu decyduje obecność w nim właśnie frakcji najdrobniejszych, i że zdolność filtracyjna jest taka sama, jak w gruncie składającym się wyłącznie z frakcji o średnicy relO Średnicę dio można określić, jeśli na wykresie uziarnienia znajdziemy...

Materialy o wlasnosciach kauczuku

Podobnie jak w wypadku innych tworzyw sztucznych dodanie plastyfikatorów do etylocelulozy powoduje zmianę jej własności plastycznych. Stosując duże ilości plastyfikatora otrzymuje się mieszanki, które są giętkie nawet w bardzo niskich temperaturach; w temperaturach wyższych materiały te ulegają jednak bardzo łatwo odkształceniom. W przypadku użycia małej ilości pl...

Małopłytkowość immunologiczna wywołana przez wankomycynę ad 6

Sposoby wyznaczania współczynnika filtracji gruntu Istnieje kilka metod służących do wyznaczania wielkości współczynnika filtracji dla celów praktycznych. Dokładne wyznaczenie wielkości k jest możliwe tylko dla zupełnie jednorodnych gruntów; inaczej należy się liczyć, że wyniki obliczeń wykonanych na podstawie naj dokładniejszych nawet metod określenia współc...

Najnowsze zdjęcia w galerii e-rekuperacja.info:

331#bricomarche szamotuły , #butelki do wina , #mrówka kowalewo pomorskie , #gaszenie wapna , #olx ruda śląska , #posadzki jastrychowe , #ogród dla leniwych , #tapeta magnetyczna , #oim forum , #mrówka kościerzyna ,