Centralizacji podlegaja tereny zielone

Oprócz zieleni nie urządzonej istnieje jeszcze zieleń niedostępna dla ogółu mieszkańców, a mianowicie zieleń sportowa (należąca do klubów sportowych oraz zieleń znajdująca się na terenach szpitalnych, szkolnych mieszkalnych i przemysłowych. Zieleń powyższych rodzajów jest wykorzystywana tylko przez zamknięte grupy osób. Tym niemniej zarówno zieleń nie urządzona, jak i zieleń niedostępna dla wszystkich, spełniają częściowo pierwsze z wspomnianych wyżej zadań, tzn. zapewniają właściwe warunki klimatyczne. Do ustalenia wielkości oraz właściwego rozmieszczenia terenów zielonych służą normatywy. Zadaniem normatywów jest zapewnienie dostatecznych terenów dla zieleni określonego rodzaju oraz w zależności od potrzeb rozproszenie jej lub skupienie. Centralizacji podlegają tereny zielone, które służą ogółowi mieszkańców i nie są powiązane z życiem codziennym. Są to parki kultury i wypoczynku, większe tereny sportowe, lasy miejskie – tereny wycieczek ludności, plaże itp. Inne elementy, Jak np. zieleńce obsługujące przyległe mieszkania, miejsca pracy itp., powinny możliwie równomiernie nasycać obręb miasta. Rozproszona zieleń wypoczynkowa powinna być lokalizowana z dala od ruchu kołowego, zakładów przemysłowych, lotnisk, terenów rozrywkowych, aby zapewniała ciszę i wypoczynek, oraz by zapewniała możliwości właściwego zagospodarowania pod względem kompozycji krajobrazu i uprawy zieleni. [podobne: schody zabiegowe projektowanie , pielęgnacja drzew , mrówka kraśnik  ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka kraśnik pielęgnacja drzew schody zabiegowe projektowanie