Analiza próbki nieznanego materialu

Analiza próbki nieznanego materiału będzie więc polegać albo na mierzeniu intensywności prążków absorpcyjnych charakterystycznych dla danego składnika, albo na porównaniu widma absorpcyjnego materiału nieznanego z szeregiem wzorcowych widm materiałów znanych, Różnice, jakie występują w widmach absorpcyjnych w podczerwieni, oznaczonych dla różnych kauczuków, wykazują, że mogą one być zastosowane zarówno do identyfikacji nieznanego kauczuku, jak i do oznaczania jego zawartości w mieszaninie. Stwierdzono, że np. GR-S wykazuje charakterystyczne dla pierścienia benzenowego pochłanianie promieniowania o częstotliwości około 1500 cm-oraz dwie silne wiązki dla promieniowania o częstotliwości 970 cm i 917cm- których nie wykazuje kauczuk naturalny. Z drugiej strony kauczuk naturalny wykazuje pochłanianie promieni o częstotliwości 1380 cm oraz 835 cm, charakterystycznych dla grup metylowych, czego znów nie wykazuje widmo GR-S. Dzięki tym różnicom, jakie występują między widmami absorpcji, nieznaną próbkę kauczuku można zanalizować przez porównanie jego widma absorpcji z widmami szeregu znanych mieszanin. Widma absorpcyjne tych materiałów otrzymano z próbek rozsmarowanych na płytkach z soli przy użyciu spektrometru dającego duże rozszczepienie. Ze względu na trudność pokrywania płytek warstwą o jednakowej grubości dokładność tej analizy waha się w granicach od 5 do 10%. Stosując obie metody podane przez Barnesa, Williamsa, Davisa i Gieseckego przeprowadzono badania nad niemieckimi oponami zdobytymi podczas wojny. Wyniki tych badań. [przypisy: ogród dla leniwych , tapeta magnetyczna , oim forum ]

Powiązane tematy z artykułem: ogród dla leniwych oim forum tapeta magnetyczna