Rekuperacja pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie

width=600

W dobie rosnących cen za surowce energetyczne służące do ogrzewania domów, zaczynamy poszukiwać metod, które pozwolą na skuteczne obniżenie kosztów. Jednym z nich, jest rekuperacja. To system wentylacji mechanicznej, niosącej znacznie więcej korzyści od tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Składa się on z urządzenia, zwanego rekuperatorem  stanowiącego swoistą centralę całego systemu. Proces wymiany powietrza przedstawia się następująco. Continue reading „Rekuperacja pozwala zmniejszyć wydatki na ogrzewanie”

Nowoczesny system wentylacji domu

width=600

Od kilku lat obserwuje się tendencję wzrostową liczby budowanych domów energooszczędnych. Osoby decydujące się na ich wykonanie, mogą i starają się uzyskać dofinansowanie z urzędu miasta pokrywające większość kosztów inwestycyjnych. System wentylacji w nich stosowany to rekuperacja. Jego zastosowanie pozwala na zaoszczędzenie 30% uciekającej energii, tym samym znacząco obniża on wydatki właściciela budynku związane z jego ogrzewaniem. Poza korzyściami finansowymi, płynącymi z zamontowania w domu urządzenia zwanego rekuperatorem, trzeba podkreślić, że w wyniku zachodzącego filtrowania powietrza z zewnątrz do pomieszczeń całego gospodarstwa wpływa powietrze oczyszczone. Continue reading „Nowoczesny system wentylacji domu”

Centralizacji podlegaja tereny zielone

Oprócz zieleni nie urządzonej istnieje jeszcze zieleń niedostępna dla ogółu mieszkańców, a mianowicie zieleń sportowa (należąca do klubów sportowych oraz zieleń znajdująca się na terenach szpitalnych, szkolnych mieszkalnych i przemysłowych. Zieleń powyższych rodzajów jest wykorzystywana tylko przez zamknięte grupy osób. Tym niemniej zarówno zieleń nie urządzona, jak i zieleń niedostępna dla wszystkich, spełniają częściowo pierwsze z wspomnianych wyżej zadań, tzn. zapewniają właściwe warunki klimatyczne. Do ustalenia wielkości oraz właściwego rozmieszczenia terenów zielonych służą normatywy. Continue reading „Centralizacji podlegaja tereny zielone”

Parki kultury (wypoczynek czynny).

2. P arki kultury (wypoczynek czynny). Mają one mieć charakter: a) polityczno-wychowawczy (pawilony wystawowe, czytelnie, audytoria otwarte), b) imprezowy (teatry, kina, sale koncertowe), c) gastronomiczno-rozrywkowy (restauracje, dancingi, wesołe miasteczka), d) wychowania fizycznego (tereny sportowe), e) młodzieżowy (ośrodki pionierskie i harcerskie), f) wypoczynkowy (oddalenie od ośrodków gwarnych) . 3. Bulwary i promenady (ulice spacerowe, aleje, nabrzeża rzek urządzone do spacerów). Continue reading „Parki kultury (wypoczynek czynny).”